Bài thuốc Ý dĩ Nhân  				Tán III 2
Bài thuốc vần Y

Bài thuốc Ý dĩ Nhân Tán III 2

Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị trẻ nhỏ kinh lạc không thư thái. Vị thuốc: Chích thảo ……. 20g Đương quy ……..10g Phòng phong ……… 20g Quế tâm …………10g Tần cửu ………… 20g Toan táo nhân …….. 20g Ý dĩ nhân ………. 30g Tán bột. Mỗi ngày dùng 4g, sắc uống. Lưu ý khi…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Ý dĩ Nhân  				Tán II
Bài thuốc vần Y

Bài thuốc Ý dĩ Nhân Tán II

Nguyên bản bài thuốc Tâm Tức Phương. Trị gân mạch co rút, phong thấp đau nhức. Vị thuốc: Ý dĩ nhân ………. 50g Tán bột, sắc với nước thành cháo, ăn lúc đói. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả Vị thuốc ý dĩ kỵ thai khi…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Ý dĩ Nhân  				Thang
Bài thuốc vần Y

Bài thuốc Ý dĩ Nhân Thang

Nguyên bản bài thuốc: Bị Cấp Thiên Kim Yếu Phương. Tôn Tư Mạo Trị gân cơ không thể co duỗi được. Vị thuốc: Bạch liễm ……….40g Cam thảo ………. 40g Can khương ……40g Ngưu tất ……….. 40g phụ tử …………3 củ Quế tâm ……….. 40g Thược dược …… 40g Toan táo nhân …… 40g Ý dĩ nhân ………. 40g Cho…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Yết Tỉnh  				Hoàn
Bài thuốc vần Y

Bài thuốc Yết Tỉnh Hoàn

Nguyên bản bài thuốc Y Học Cương Mục. Lâu Anh Trị nôn chua, nuốt chua. Vị thuốc: Hoàng cầm ….. 20g Hoàng liên …… 40g Thù du ……….. 20g Thương truật …….. 28g Trần bì ………….20g Tán bột, làm hoàn. Ngày uống 12–16g. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Ý dĩ Nhân  				Tán IV
Bài thuốc vần Y

Bài thuốc Ý dĩ Nhân Tán IV

Nguyên bản bài thuốc: Thẩm Thị Tôn Sinh Thư. Thẩm Kim Ngao Trị lạc huyết (khạc ra máu…). Vị thuốc: Phổi heo (nấu chín) Ý dĩ nhân Nấu ăn lúc đói. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả Vị thuốc ý dĩ kỵ thai khi dùng cần…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Ý dĩ Nhân  				Hoàn
Bài thuốc vần Y

Bài thuốc Ý dĩ Nhân Hoàn

Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị hông sườn đau, tay chân cứng. Vị thuốc: Bá tử nhân ……..20g Cam thảo ………. 40g Chỉ xác ………… 20g Đào nhân ………. 40g Đương quy ……. 20g Ngưu tất ……….. 12g Nhân sâm ……… 20g phụ tử ………….. 20g Sinh địa …………. 12g Tế tân ………. 20g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Ý dĩ Qua  				Biện Thang
Bài thuốc vần Y

Bài thuốc Ý dĩ Qua Biện Thang

Nguyên bản bài thuốc Bị Cấp Thiên Kim Yếu Phương. Tôn Tư Mạo Trị trường ung, ruột dư viêm cấp. Vị thuốc: Đào nhân ………. 40g Mẫu Đơn bì ……..40g Qua biện (bạn) …………… 150g Ý dĩ nhân ………. 75g Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Yển Nguyệt  				Thông Minh Tán
Bài thuốc vần Y

Bài thuốc Yển Nguyệt Thông Minh Tán

Nguyên bản bài thuốc Bí Truyền Nhãn Khoa Long Mộc Luận.Bảo Quang Đạo Nhân Trị yển nguyệt ế (mắt có màng). Vị thuốc: Hoàng cầm ………..4g Nhân sâm ………… 4g Phòng phong ……. 4g Phục linh …………. 4g Sung úy tử ……….. 8g Tế tân ………….2g Sắc uống ấm. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Y Nguyên Tục Mệnh Thang
Bài thuốc vần Y

Bài thuốc Y Nguyên Tục Mệnh Thang

Nguyên bản bài thuốc Bị Cấp Thiên Kim Yếu Phương. Tôn Tư Mạo Trị trúng phong. Vị thuốc: Bạch truật Cam thảo Đại táo Hạnh nhân Hoàng cầm Ma hoàng Nhân sâm Phòng kỷ Phòng phong phụ tử Phục linh Quế chi Sinh khương Thược dược Xuyên khung Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Ý dĩ Bại  				Tương Tán
Bài thuốc vần Y

Bài thuốc Ý dĩ Bại Tương Tán

Nguyên bản bài thuốc Bị Cấp Thiên Kim Yếu Phương. Tôn Tư Mạo Trị trường ung, ruột dư viêm cấp. Vị thuốc: Bại tương ……… 24g Cam thảo ……… 40g Cát cánh ……….. 40g Đơn sâm ……….. 40g Mẫu Đơn bì …….40g Mạch môn …….. 40g Phục linh ………. 40g Sinh địa ………….60g Sinh khương ……40g Thược dược …… 40g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Ý dĩ Hoàn  				II
Bài thuốc vần Y

Bài thuốc Ý dĩ Hoàn II

Nguyên bản bài thuốc Ấu Ấu Tu Tri. Lê Hữu Trác Trị tay mềm. Vị thuốc: Đương quy …….. 40g Khương hoạt ….. 40g Phòng phong ….. 40g Toan táo ……….. 40g Ý dĩ nhân ………. 40g Tán nhỏ, làm hoàn. Ngày uống 4g. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Yết Hầu  				Bích Ngọc Tán
Bài thuốc vần Y

Bài thuốc Yết Hầu Bích Ngọc Tán

Nguyên bản bài thuốc Ngự Dược Viện. Hứa Quốc Trinh Trị tâm và phế có thực nhiệt, họng sưng đau, nghẹt, lưỡi sưng cứng. Vị thuốc: Bồ hoàng Cam thảo Ích tiêu Thanh đại Đều 40g. Tán bột. Mỗi lần dùng 1 ít bôi vào trong họng, hoặc làm hoàn. Ngày uống 8–12g. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Ý dĩ Qua  				Biện Thang II
Bài thuốc vần Y

Bài thuốc Ý dĩ Qua Biện Thang II

Nguyên bản bài thuốc Trung Quốc Y Học Đại Từ Điển. Tạ Quan Trị trường ung, ruột dư viêm cấp. Vị thuốc: Đào nhân …………. 40g Mang tiêu ………… 40g Mẫu Đơn bì ………..40g Qua biện (bạn) ……… 150g Ý dĩ nhân …………. 75g Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Ý dĩ Nhân  				Chúc
Bài thuốc vần Y

Bài thuốc Ý dĩ Nhân Chúc

Nguyên bản bài thuốc Trung Quốc Y Học Đại Từ Điển. Tạ Quan Lợi trường vị, trừ thấp nhiệt. Vị thuốc: Ý dĩ nhân ………. 40g Nấu chín nhừ thành cháo, ăn. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả Vị thuốc ý dĩ kỵ thai khi dùng…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Y Doãn Cam thảo Tả Tâm Thang
Bài thuốc vần Y

Bài thuốc Y Doãn Cam thảo Tả Tâm Thang

Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng (Loại Phương), Q.2. Vương Khẳng Đường Thanh nhiệt, lợi thấp, an trung, giải độc, tiêu bỉ, giáng nghịch. Trị vị khí hư yếu làm khí nghịch lên, dưới vùng tim đầy cứng, bụng sôi, nôn khan, tiêu lỏng. Vị thuốc: Bán hạ ………… 320g Can khương ……… 120g Chích thảo …… 160g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Yểu Tuyết  				Thang
Bài thuốc vần Y

Bài thuốc Yểu Tuyết Thang

Nguyên bản bài thuốc Thị Tễ Bách Nhất Tuyển Phương. Vương Cầu Trị ngoại cảm phong, hàn, thấp, biểu chứng chưa giải. Vị thuốc: Bạch thược ……. 80g Cam thảo ………. 80g Cát căn …………..80g Đương quy …….. 80g Hậu phác …….. 160g Phòng phong ….. 80g Quất bì …………..80g Thương truật …………….. 320g Xuyên khung ….. 80g Mỗi lần…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Yết Thố  				Hoàn
Bài thuốc vần Y

Bài thuốc Yết Thố Hoàn

Nguyên bản bài thuốc Đan Khê Tâm Pháp. Chu Đan Khê Trị họng sưng đau. Vị thuốc: Hoàng cầm ……. 20g Hoàng liên …….. 40g Ngô thù ………….20g Thương truật ……… 30g Trần bì …………..20g Tán bột, làm hoàn. Ngày uống 8–12g. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Ý dĩ phụ tử Bại Tương Tán
Bài thuốc vần Y

Bài thuốc Ý dĩ phụ tử Bại Tương Tán

Nguyên bản bài thuốc Kim Quỹ Yếu Lược, Q. Trung. Trương Trọng Cảnh Bài nùng, giải độc, thông dương, tán kết. Trị trường ung (ung nhọt ở ruột). Vị thuốc: Bại tương ………… 2g phụ tử ……….0,8g Ý dĩ nhân ………… 4g Tán bột. Dùng 4g, sắc nước uống hết 1 lần. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Yết Sảo  				Tán
Bài thuốc vần Y

Bài thuốc Yết Sảo Tán

Nguyên bản bài thuốc Ấu Ấu Tu Tri. Lê Hữu Trác Trị phong chúm miệng. Vị thuốc: Yết sảo (mỗi cái dùng lá Bạc hà tươi quấn chặt buộc lại, bỏ vào nồi rang, sao chung, Bạc hà khô hết nhựa là được) 10 cái Cương tàm …… 49 con Phiến não ……… 1 chút Xạ hương ……… 1 chút…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Yết Cam  				Giải Độc Thang
Bài thuốc vần Y

Bài thuốc Yết Cam Giải Độc Thang

Nguyên bản bài thuốc Nhật Bản Hán Y Danh Phương Tuyển. Vương Khánh Quốc Thanh nhiệt, giải độc, lợi hầu, chỉ thống. Trị họng sưng đau, miệng khô, khát, thích uống, nuốt khó. Vị thuốc: Cam thảo ………… 2g Cát cánh …………. 3g Đại hoàng ………… 1g Mộc thông …………3g Thạch cao ………. 10g Thổ phục linh ……. 8g Xuyên…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Ý dĩ Trúc  				Diệp Tán
Bài thuốc vần Y

Bài thuốc Ý dĩ Trúc Diệp Tán

Nguyên bản bài thuốc Ôn Bệnh Điều Biện, Q.2. Ngô Cúc Thông Tân lương giải biểu, thấm thấp lợi thấp. Trị thấp nhiệt ở phần khí lâu ngày không giải ra được, ôn bệnh, bụng và ngực có ban trắng. Vị thuốc: Bạch khấu nhân ……… 6g Bạch linh …………..20g Hoạt thạch ………. 20g Liên kiều …………..12g Thông thảo ……………

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Ý dĩ Nhân  				Viên
Bài thuốc vần Y

Bài thuốc Ý dĩ Nhân Viên

Nguyên bản bài thuốc Nhật Bản Hán Y Danh Phương Tuyển. Vương Khánh Quốc Tả hỏa, giải độc, trừ thấp. Trị trẻ nhỏ đầu bị lở loét, các chứng ghẻ lở do thai bị nhiễm độc. Vị thuốc: Đại hoàng ……….15g Thổ phục linh …..60g Ý dĩ nhân ………. 30g Tán bột. Trộn mật làm hoàn, to bằng viên đạn…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Ý dĩ Nhân  				Thang II
Bài thuốc vần Y

Bài thuốc Ý dĩ Nhân Thang II

Nguyên bản bài thuốc Nho Môn Sự Thân, Q.12. Trương Tử Hòa Trị đờm thấp, ho. Vị thuốc: Cam thảo ……… 80g Cát cánh ………. 40g Ý dĩ nhân ………120g Tán bột. Mỗi lần dùng 20g, thêm ít gạo nếp, nấu uống sau bữa ăn. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Yểu Tuyệt  				Huyết Tán Thang
Bài thuốc vần Y

Bài thuốc Yểu Tuyệt Huyết Tán Thang

Nguyên bản bài thuốc Tuyển Tập Phương Thang Đông Y. Trần Văn Nhủ Bổ tỳ vị, bổ huyết, thanh huyết nhiệt. cầm máu, tăng tiểu cầu, tăng chức năng tiểu cầu và làm tan nhanh các vết bầm. Trị chứng xuất huyết giảm tiểu cầu và xuất huyết sưng khớp, cứng cơ (Hemophylie A). Vị thuốc: A giao (sao phồng)…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Yết Hầu Bị  				Cấp Đơn
Bài thuốc vần Y

Bài thuốc Yết Hầu Bị Cấp Đơn

Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị các bệnh về họng. Vị thuốc: Bạch cương tằm …………….40g Cam thảo ………160g Mang tiêu ……… 40g Thanh đại ……… 40g Tán bột, cho vào trong mật trộn, phơi trong râm 49 ngày. Mỗi lần dùng 1 ít thổi vào họng. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  Ý DĨ NHÂN THANG (YOKU I NIN TO)
Bài thuốc vần Y

Bài thuốc Ý DĨ NHÂN THANG (YOKU I NIN TO)

Nguyên bản bài thuốc: Bài thuốc : Ma hoàng …….6g Đương quy …..12g Truật………….. 12g Ý dĩ nhân ……..12g Quế chi ………..6g Thược dược ………6g Cam thảo ………6g Công dụng: Trị đau khớp, đau cơ. Cách dùng : sắc uống ngày 2 lần. Giải thích Theo Minh y chỉ chưởng: Ý dĩ nhân thang có trong cuốn Ngoại khoa chính…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Ý dĩ Nhân  				Thang III
Bài thuốc vần Y

Bài thuốc Ý dĩ Nhân Thang III

Nguyên bản bài thuốc Tế Sinh Phương. Nghiêm Dụng Hòa Trị phong thũng ở tỳ, miệng môi sưng phù. Vị thuốc: Chích thảo Phòng kỷ Xích tiểu đậu (sao) Ý dĩ nhân (sao) Lượng bằng nhau. Mỗi lần dùng 16g, thêm gừng 3 lát, sắc uống ấm. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Ý dĩ Nhân  				Thang V
Bài thuốc vần Y

Bài thuốc Ý dĩ Nhân Thang V

Nguyên bản bài thuốc Trương Thị Y Thông. Trương Thạch Ngoan Trị trúng phong, thấp tý, khớp xương đau nhức. Vị thuốc: Chích thảo ………. 2,8g Đương quy ………… 6g Ma hoàng ……….. 3,2g Quế ……… 3,2g Sinh khương ………..7 lát Thược dược …………. 6g Thương truật (bỏ vỏ) …… 4g Ý dĩ nhân ……….. 40g Sắc uống. Lưu ý…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Ý dĩ phụ tử Tán
Bài thuốc vần Y

Bài thuốc Ý dĩ phụ tử Tán

Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng (Dương Y), Q.2. Vương Khẳng Đường Bài nùng, giải độc, thông dương, tán kết. Trị trường ung (ung nhọt ở ruột). Vị thuốc: Bại tương ………… 2g phụ tử ……….0,8g Ý dĩ nhân ………… 4g Tán bột. Dùng 4g, sắc nước uống hết 1 lần. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Ý dĩ Đơn
Bài thuốc vần Y

Bài thuốc Ý dĩ Đơn

Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị bàn tay không thể duỗi ra. Vị thuốc: Đương quy Khương hoạt Phòng phong Toan táo nhân Ý dĩ nhân (bỏ vỏ) Lượng bằng nhau. Tán bột, làm viên. Ngày uống 16–20g với nước sắc Kinh giới và Xạ hương. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần…

Tiếp tục đọc