Ế phong
Huyệt vị vần &

Ế phong

2 tai giống như 2 cái quạt (ế), 2 dái tai có thể gập ra vào như để quạt gió (phong), vì vậy gọi là Ế Phong (Trung Y Cương Mục). Xuất Xứ: Giáp Ất Kinh. + Huyệt thứ 17 của kinh Tam Tiêu. + Huyệt giao hội với kinh Túc Thiếu Dương Đởm. Phía sau trái tai, nơi chỗ…

Tiếp tục đọc

Ốc ế
Huyệt vị vần &

Ốc ế

Vú giống như cái nhà (ốc); Ế chỉ giống như cái màn (ế) che nhà. Huyệt ở vùng ngực trên, giống hình cái màn che nhà, vì vậy gọi là Ốc Ế (Trung Y Cương Mục). Xuất Xứ: Giáp Ất Kinh. Huyệt thứ 15 của kinh Vị. Ở khoảng gian sườn 2, trên đường thẳng qua đầu ngực, cách đường…

Tiếp tục đọc