Bài thuốc vần H

Bài thuốc Hắc Giác Dương Thang

Bài thuốc Hắc Giác Dương Thang

Nguyên bản bài thuốc:

Tọa Thảo Lương Mô.

Lê Hữu Trác

Có thai bị kinh giật (tử giãn).

Vị thuốc:

Bạch linh

Cam thảo

Hổ hĩnh cốt

Linh dương giác

Quế tâm

Táo nhân (sao)

Lượng bằng nhau.

Tán bột.

Ngày uống hai lần, mỗi lần 8g, sắc nước uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời