Bài thuốc vần D

Bài thuốc Dưỡng Kim Thang

Bài thuốc Dưỡng Kim Thang

Nguyên bản bài thuốc

Tạp Bệnh Nguyên Lưu Tê Chúc (Diện Bộ Môn), Q.24.

Thẩm Kim Ngao

Nhuận phế, thanh hỏa. Trị họng khô, hư hỏa bốc lên gây nên đờm.

Vị thuốc:

A giao

Bạch mật

Hạnh nhân

Mạch môn

Sa sâm

Sinh địa.

Tang bạch bì

Tri mẫu

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Sa sâm phản nhau với vị Lê lô, nên bài này không được gia vị Lê lô, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm.
  • Đang tiếp tục cập nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *