Bài thuốc vần D

Bài thuốc Dẫn Hoàng Thang

Bài thuốc Dẫn Hoàng Thang

Nguyên bản bài thuốc

Biện Chứng Kỳ Văn.

Tiền Kính Hồ

Bình can khí, trị chứng dịch hoàn sưng đau, khí dồn lên trên làm bụng đầy trướng, bụng đau.

Vị thuốc:

Bạch thược ……. 80g

Quất hạch ……….. 4g

Sa sâm ………… 20g

Sài hồ …………4g

Tiểu hồi ………..12g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm – không được dùng chung với Lê lô
  • Sa sâm phản nhau với vị Lê lô, nên bài này không được gia vị Lê lô, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm.
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời