Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đại Thanh Thang II

Bài thuốc Đại Thanh Thang II

Nguyên bản bài thuốc

Tạp Bệnh Nguyên Lưu Tê Chúc, Q.2.

Thẩm Kim Ngao

Trị tà độc bị hãm ở bên trong.

Vị thuốc:

Cát cánh

Đại thanh

Mộc thông

Nguyên sâm

Sơn chi

Thạch cao

Thăng ma

Tri mẫu

Lượng bằng nhau, sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời