Bài thuốc vần C

Bài thuốc Cổ Khung Quy Thang

Bài thuốc Cổ Khung Quy Thang

Nguyên bản bài thuốc:

Y Học Phát Minh.

Lý Đông Viên

Giúp cho mau sinh (giục đẻ-thôi sinh).

Vị thuốc:

…… 40g

…….. 40g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời