Bài thuốc vần C

Bài thuốc Cố Chân Tán

Bài thuốc Cố Chân Tán

Nguyên bản bài thuốc:

Thế Y Đắc Hiệu Phương, Q.34.

Ngụy Diệc Lâm

Ôn dương, cố tinh. Trị tinh tiết (di tinh, hoạt tinh, tảo tinh…).

Vị thuốc:

Bạch long cốt ………40g

Cửu tử ……….. 1 hộc

Tán bột.

Mỗi lần dùng 8g uống với rượu, lúc đói.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời