Vị thuốc vần Y

Ý DĨ

Tên khác của ý dĩ Vị thuốc Ý dĩ còn gọi Giải lễ (Bản Kinh), Dĩ thực, Dĩ mễ, Dĩ nhân, Mễ châu (Biệt Lục), Ý mễ nhân, Ý châu tử (Bản Thảo Đồ Kinh), Thảo ngư mục, Ngọc mễ, Khởi mục, Châu tử nhan, Bồ lô Ốc viêm, Hữu ất mai, Ý thử, Cảm mễ (Hòa Hán Dược Khảo),…

Tiếp tục đọc

Vị thuốc vần Y

TOÀN YẾT

Tên thường gọi: Toàn yết còn được gọi là Toàn trung, Yết vĩ, Yết tử. Sái (虿), Sái vĩ trùng (虿尾虫), Đổ bá (杜伯), Chủ bộ trùng (主簿虫), Tòan trùng (全虫), Phục bối trùng (茯背虫). Tên tiếng Trung: 全蝎 Tên thuốc: Scorpio Tên khoa học: Buthus martensii Karsch Họ khoa học: Họ Bò Cạp (Seorpionidae) (Mô tả, hình ảnh Bọ…

Tiếp tục đọc

Vị thuốc vần Y

YẾN THÁI

Tên thường gọi: Yến thái có tên gọi Hải yến, Huyền điểu, Du hà ưu điểu, Yến oa, Yến thái, Quan yến, Kim ty yến. Tên khoa học: Collocalia- vũ yến Apodidae (Mô tả, hình ảnh cây Yến thái, thu hái, chế biến, thành phần hoá học, tác dụng dược lý ….) Mô tả: Hải yến giống con chim én, cũng…

Tiếp tục đọc