Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đương Quy Hoàn II

Bài thuốc Đương Quy Hoàn II

Nguyên bản bài thuốc

Tế Sinh Bạt Tụy.

Vương Hải Tàng

Hòa huyết (làm cho máu huyết điều hòa).

Vị thuốc:

Bạch thược ……. 20g

Đinh hương …….10g

Độc hoạt ……….. 20g

Đương quy ……. 20g

Hồi hương ………40g

Huyền hồ sách …… 28g

Khổ luyện ……… 28g

Mộc hương ……. 10g

Phòng phong ……… 20g

Thục địa ……….. 32g

Toàn yết ……….. 20g

Tục đoạn ………. 40g

Xuyên khung …….. 20g

Tán bột, làm hoàn.

Ngày uống 16–20g.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm – không được dùng chung với Lê lô
  • Vị thuốc Đinh hương kỵ với Uất kim, khi dùng cần chú ý
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời