Bài thuốc vần C

Bài thuốc Chỉ Nghịch Thang

Bài thuốc Chỉ Nghịch Thang

Nguyên bản bài thuốc:

Biện Chứng Kỳ Văn

Tiền Kính Hồ

Trị người bệnh bị trúng hàn tà vào kinh thiếu âm Thận sinh chứng bụng đau, 2 chân lạnh.

Vị thuốc:

…….. 12g

Ngô thù …………. 2g

phụ tử ………. 4g

Xa tiền tử ……….12g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Trong bài có vị Phụ tử là một loại thuốc cực độc (Thuốc độc bảng A), cần phải dùng loại đã được bào bào chế kỹ càng, đúng cách để loại trừ độc tính
  • Phụ tử phản với các vị Bối mẫu, Bạch cập, Liễm, Bán hạ và Qua lâu khi dùng chung sẽ phát sinh phản ứng nguy hiểm, không dùng chung
  • Phụ tử là vị thuốc rất nóng có thai không dùng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời