Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đinh hương Tiễn

Bài thuốc Đinh hương Tiễn

Nguyên bản bài thuốc

Nghiệm Phương

Sa Đồ Mục Tô

Trị nôn mửa do tỳ vị hư hàn.

Vị thuốc:

Cam thảo

Can khương

Đinh hương

Hồ tiêu

Hồng đậu khấu

Ích trí nhân

Lương khương

Muối ăn

Sinh khương

Thanh bì

Trần bì

Xuyên ô

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Vị thuốc Đinh hương kỵ với Uất kim, khi dùng cần chú ý
  • Vị thuốc Can khương rất nóng nên kỵ thai, có thai dùng thận trọng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời