Bài thuốc vần D

Bài thuốc Điều Trung Thang IV


Bài thuốc Điều Trung Thang IV

Nguyên bản bài thuốc

Thẩm Thị Tôn Sinh Thư.

Thẩm Kim Ngao

Trị phong chẩn.

Vị thuốc:

Bán hạ

Cam thảo

Chỉ thực

Hậu phác

Phục linh

Thanh bì

Thương truật

Trần bì

Lượng bằng nhau. Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Bán hạ có độc gây ngứa, kỵ thai phản vị Xuyên ô, Ô đầu, Phụ tử khi dùng chung có thể phát sinh phản ứng nguy hiểm cần chú ý
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời