Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đại Tiện Hạ Huyết Phương

Bài thuốc Đại Tiện Hạ Huyết Phương

Nguyên bản bài thuốc

Lỗ Phủ Cấm Phương.

Cung Đình Hiền

Trị tiêu ra máu.

Vị thuốc:

A giao ………….. 24g

Bạch thược ……….4g

Chi tử …………2g

Đương quy ………. 4g

Hoàng cầm …… 2,8g

Hòe hoa ……….. 2,4g

Thục địa ………… 4g

Xuyên khung ……4g

Sắc với rượu, uống lúc đói.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm – không được dùng chung với Lê lô
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời