Bài thuốc vần C

Bài thuốc Câu Đằng Cao IV

Bài thuốc Câu Đằng Cao IV

Nguyên bản bài thuốc:

Ấu Khoa Phát Huy, Q.2.

Vạn Toàn

Trị thiên điếu, động kinh, bệnh tâm thần.

Vị thuốc:

Câu đằng ………. 60g

Chích thảo ……….8g

Chu sa ………. 8g

(thấm rượu nướng) ………….. 10g

Độc hoạt ………… 8g

Khương hoạt …….8g

Phòng phong …… 8g

……….. 60g

Thanh bì …………. 8g

Thuyền thoái ……..8g

Tán bột. Thêm Gừng, Táo, sắc uống ấm.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Trong bài có Chu sa là vị thuốc có độc (Bảng B), đặc biệt khi gặp nhiệt độ cao nên khi chế biến phải tán với nước (Thuỷ phi). Đặc biệt phải loại bỏ hết tạp chất mới uống được
  • Đại Hoàng là thuốc hạ mạnh, kỵ thai, phụ nữ có thai không nên dùng
  • Vị thuốc Thuyền thoái làm cho dễ đẻ phụ nữ có thai không nên dùng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời