Bài thuốc vần B

Bài thuốc Bổ Huyết Thôi Sinh Thang

Bài thuốc Bổ Huyết Thôi Sinh Thang

Nguyên bản bài thuốc:

Y Phương Hải Hội.

Lê Hữu Trác

Trị sinh đẻ khó do huyết suy kém.

Vị thuốc:

……. 12g

Binh lang ……….. 6g

Huyền hồ ………… 4g

Hương phụ ……….6g

Quy thân ………. 12g

Quy viõ ……….. 12g

…….. 12g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm – không được dùng chung với Lê lô
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời