Danh Sách Bài Thuốc Đông Y Theo Kinh Nghiệm

BÀI THUỐC BÓ GÃY XƯƠNG

BÀI THUỐC BÓ GÃY XƯƠNG

1. Ự LƯƠNG

Bột Thự lương (bột cù Nâu) 1 kg Cơm nếp đủ bó vết thương

Chủ trị:

Bó gẫy xương kín, gẫy xương hở đã được xử trí vô khuẩn, bằng thuốc điếu trị vết thương phần mềm, và xương đã được đưa vào đúng vị trí (hành huyết, tiêu sưng, giảm đau, liền xương).

Cách dùng, liều lượng:

Củ Nâu gọt vỏ thái mỏng sấy khô tản bột mịn.

Khi dùng: nấu cơm nếp hơi nát, trộn bột củ Nâu theo công thức:

Cơm nếp nát100g

Bột củ Nâu20g

Hai thứ giã nát đều, Khi cơm còn đang nóng dát thành một bánh dài đủ bó chỗ xương gẫy, đặt thuốc lên vải gạc hoặc lá chuối, dàn đều bó vào xung quanh chỗ gẫy, đăt nẹp băng cố định cho chặt.

Hai ngày thay thuốc 1 lần.

Quế chi400g

Lá Cúc tẳn200g

Lá Ngải cứu100g

Đại hồi20g

Dầu thầu dấu (dấu Ve) 500g

Sáp ong100g

Chủ trị:

Bó gẫy xương (hành huyết, tiêu sưng, giảm đau, liền xương).

Cách dùng, liều lượng:

Bốn vị thuốc đầu, sấy khô giòn trộn lẫn, tán bột mịn.

Sáp ong cho vào dầu Ve đun quấy cho tan hết, bắc ra để giảm bớt nóng cho dần thuốc bột vào dung địch Sáp ong dầu Ve đánh đều thành thứ cao đặc như bánh dày. Sau đó đem dàn thuốc lên giấy dấu dày 3mm vừa đủ bó quanh chỗ xương gẫy, bó vào xung quang chỗ gây, đặt nẹp, băng cố định cho chặt. Khi nơi gây đã ổn định, ba ngày thay thuốc 1 lần.

Lá Dung thụ (lá Si)1kg

Thiên niên kiện200g

Kê đản bạch (lòng trắng trứng gà) đủ dùng

Chủ trị:

Bó gẫy xương (hành huyết, tiêu sưng, giảm đau),

Cách dùng, liều luợng:

Lá Si, Thiên niên kiện, sấy khô tán bột mịn.

Khi dùng theo công thức sau:

Thuốc bột100g

Lòng trắng trứng gà2 quả

Lòng trắng trứng đánh kỹ thành bọt như kem mới cho bột thuốc vào nhào thật đều (nếu khò thêm 1 ít rượu trắng cho vừa đủ dẻo). Tuỳ theo độ lớn vết thương to nhỏ mà dùng thuốc nhiều hay ít cho vừa đủ bó.

Dàn thuốc tên vải gạc hay giấy dẩu dày 3mm bó xung quanh nơi gẫy, đặt nẹp, băng cố định cho chặt.

Khi nơi xương gãy đã ổn định, 3 ngày thay thuốc 1 lần.

H TÁO

Lá Thanh táo (Tiếp cốt thảo) tươi

Chủ trị:

Bó gẫy xương (tiêu viêm, hành huyết, giảm đau, liền xương).

Cách dùng, liều lượng:

Hái lá và ngọn non liều lượng vừa dủ dùng cho vết thương, rửa sạch giã nhỏ, bó thuốc vào nơi gẫy, đặt nẹp, băng cố định cho chặt.

Khi nơi xương gãy đã ổn định, mỗi ngày thay thuốc 1 lần.

Mộc miên bỉ tươi (vỏ cây Gạo)6 phần

Nam hoàng bá (vỏ cây Núc nác) tươi 4 phần

Chủ trị;

Bó gẫy xương (giảm đau, tiêu viêm, hành huyết).

Cách dùng, liều lượng:

Hai thứ vỏ cây trên cạo bỏ vỏ (hô ngoài, rửa sạch, thái mỏng giã thật mịn, bó vào nơi gẫy, đặt nẹp, băng cố định chặt.

Khi nơi xương gẫy đã ổn định 2 ngày thay thuốc 1 lần.

6.

Cành Xương rồng leo

(Xương rồng ông) tươi

40%

Vỏ rễ cây củ khởi

(Địa cốt bỉ) tươi

20%

Lá cây Rẻ quạt tươi

20%

Gừng tươi

15%

Muối ăn (để riêng)

5%

Chủ trị:

Bó gãy xương (hành huyết, tiêu ứ, giảm đau, liền xương).

Cách dùng, liều lượng:

Xương rồng bỏ lõi cùng các vị khác rửa sạch, thái mỏng, giã qua cho muối vào giã tiếp cho nhỏ, bó vào nơi xương gẫy, đặt nẹp, băng cố định chăt.

Khi nơi xưdng gẫy đả ổn định ngày thay thuốc1 lần.

Dung thụ diệp tươi (Lá Si)

Giáng hương diệp (cây Bái) tươi

Hương tiêu diệp (Lả chuối tiêu) tươi

Lá Mua lùn (Lá Mua nước) tươi

Lá hoa Giẻ thơm (lá cây giỏ dẻ) tươi

5 thứ lượng bằng nhau.

Chủ trị:

Bó gãy xương {hành khí, hoạt huyết, thư cán hoạt lạc, tiêu viẽm, giảm đau, liền xương).

Cách dùng, liều lượng:

Các thứ lá cắt bỏ hết cuống và sống lá, rửa sạch thái nhỏ, phơi âm can 3 ngày đêm, sấy khô giòn, tán bột mịn.

Khi dùng hoà bột thuốc vào rượu và nước đun sôi {50% rượu, 50% nước) vừa đủ quánh dẻo (nếu pha nát quá da sẽ bị bỏng rộp), đẳp thuốc bó vào nơi xương gẫy đặt nẹp băng cố định chặt.

Khi nơi xương gẫy đã ổn định 3 ngày thay thuốc 1 lần.

Chú ý:

Nếu phía trên và phía dưới nai xương gẫy sưng nề thì dùng 30g thuốc bột trên ngâm với 150ml rượu trắng, xoa vào nơi sưng (không bóp) ngày xoa 5 lần, dêm xoa 2 lần.

Lả vả dày Khoan cân đằng tươi (Dày đau xương)

Chủ trị:

Bỏ gẫy xương (Hành huyết, tiêu sưng, giảm đau, thư càn hoạt lạc, liền xưdng).

Cách dùng, liều lượng:

Lá và Dây đau xương iiều lượng đủ dùng, rửa sạch, thái nhỏ, giã nát, bó vào nơi xương gẫy, đặt nẹp, băng cố định chặt.

Sau khi bó được 6 ngày chuyển dùng thuốc bó bột: Thự lương (củ Nâu).

Thự lương gọt bỏ vỏ thô, thái mỏng giă nát nhừ, bó vào nai xương gẫy, đặt nẹp, băng cố định chặt.

3 ngày thay thuốc 1 lấn, bó đến khi khỏi.

Biển đậu diệp (lá Đậu ván trắng) Tươi 100g

Tỳ ma diệp (lá Thầu dầu tía) tươi 100g

Tang diệp (lá Dâu) tươi 100g

Chủ trị:

Bó gẫy. xương, bong gân, sai khớp, chấn thương tụ máu sưng nóng đỏ đau (thanh nhiệt, hành huyết, tiêu sưng, giảm đau, mau !ién xương).

Cách dùng,liều lượng:

Ba thứ lá rửa sạch, giã nhỏ, trộn thêm Giấm thanh đủ ướt bó vào nơi xương gẫy, bong gân, sai khớp chấn thương, băng cố định chặt.

Mỗi ngày thay thuốc 1 lẩn.

Mộc miên bì (vỏ cây Gạo)

tươi 200g

Lá Mua bà tươi

100g

Lả Dâu tươi (Tang diệp)

50g

Đại hồi (để riêng)

10g

Quế chi tiêm (để riêng)

10g

Chủ trị:

Bó gẫy xương, bong gãn, sai khớp, chấn thương tụ máu sưng đau (hành huyết, tiêu sưng, giảm đau, mau liền xương).

Cách dùng, liều lượng:

Quế, Hồi sấy Khô tán bột mịn để riêng.

Vỏ Gạo gọt bỏ vỏ thô, lá Mua, lá Dâu, rửa sạch, thái nhỏ giã thật nhừ, trộn đều vâi bột Quế, Hồi bỏ vào nai bị thương băng cố định chặt.

Ba ngày thay thuốc 1 lần.

Chùm gửi (Tầm gửi) tươi 100g

Lá Gấc tươi30g

Gạch non20g

Giấm thanhđủ dùng

Chủ trị:

Chấn thương sai khớp, bong gân, tụ máu sưng đau, tấy đỏ, cử động khó khăn. Cách dùng, liều lượng:

Gạch non tán bột mịn thêm Giấm sào nóng trộn lẫn với lá Gấc, lá Tầm gửi đã rửa sạch giã nhỏ dàn mỏng thuốc lên vài gạc khi thuốc còn ấm,bó xung quanh vết thương; băng cố định chặt.

2ngày thay thuốc 1 lần.

G

Huyết giác10g

Đại hồi5g

Quế chi4g

Thương truật6g

Dây Đau xương tươi20g

Lá Cúc tần tươi5g

Lá Đòn kẻ cắp (Đòn gánh) tươi 5g

Vỏ Riệt tươi (?)4g

Vỏ cây Gạo (Mộc miên bì) tươi 4g

Lá khoai lang tươi đủ dùng

Chủ trị:

Trẹo gẫy xương, trật khớp.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị Huyết giác, Đại hồi, Quế chi, Thương truật sấy khô tán bột mịn để riêng.

Các vị khác rửa sạch, thái nhỏ giã nhuyễn, trộn lẫn với bột Huyết giác, Đại hổi, Quế chi, Thương truật. Thêm lá khoai lang giã thật nhuyễn.

Chỉnh lại xương gẫy, khớp trật trở lại vị trí cũ ngay ngắn đúng khít (nếu xương gẫy chỉnh hình không tốt, xương can lệch khó nắn lại như cũ). Sau đó đặt một lần gạc bao khắp vết thương (tránh phỏng da do sức nóng của thuốc), xong đắp thuốc lên, phủ ngoài thuốc bằng một lần gạc, dùng nẹp tre buộc cố định {nếu gẫy xương đùi phải nẹp cố định từ nách đến bàn chân).

Một tuần lễ thay thuốc một lần. Thường là dùng ba miếng thuốc.

Chú ý:

1. Khi bó miếng thứ 2:

– Để đảm bảo nơi gẫy đúng khít khi đắp miếng thuốc thứ 2 cần kiểm tra lại vết thương, nếu thấy vị trí xương chưa tốt lắm phải nắn sửa lại ngay không nên để châm.

-Khi đặt nẹp cán tránh những nơi có động mạch hoặc mạch máu lớn (tránh làm mạch máu không thông).

-Khi bệnh nhân có cảm giác tê lạnh, hoặc thấy phía dưới tay chân sưng tím là do buộc quá chặt cần nới lỏng nút buộc ra.

-Sau khi buộc thuốc 3-4 ngày nếu thuốc khô quá nên nhỏ ít rượu vào để làm thuốc nhuận dẻo trong 1 tuấn.

2.Trường hợp xưong trẹo không gẫy, sau khi nắn lại khớp nếu còn sưng đau nhiều, chỉ bó cố định trong vài ba ngày.

3.Trường hợp gẫy, trẹo năng dùng thêm thang thuoc uống trong sau:

Đại hồi

8g

Quế chi

8g

Huyết giác

20g

Thương truật

12g-

Đào nhân

10g

Hống hoa

4g

Tô mộc

10g

sắc uống, ngày 1 thang.

4.Trường hợp người bệnh bí tiểu tiện.

Dùng rễ cỏ tranh 40g nấu nước uống trong ngày.

5. Trường hợp người bệnh bí đại tiện

Dùng Đại hoàng 15g nấu nước uống trong ngày.

110.THUỐC BỘT NGHỆ MẦN TƯƠI THANG NGHỆ CÚC TÁN.

Nghệ vàng (tươi)20g

Lá Mần tưới {tươi)40g

Lá Ngải cứu (tươi)40g

Lả Dâm bụt (tươi)40g

Lá Cúc tần (tươi)40g

Chủ tri:

Chấn thương gẫy xương.

Cách dùng, liều lượng:

Các vị rửa sạch, giã nhuyễn đắp và bó quanh vết thương sau khi đã chỉnh cố định xương gẫy, băng chặt lại,

Dung thụ diệp tươi (Lá Si tươi)20g

Nam hoàng bá(Vỏ Núc nác) tươi20g

Mộc miên bì (vỏ Gạo) tươi 20g

Lá Gấc tươi20g

Sáp ong đủ dùng

Chủ trị:

Bó gẫy xương kín

Cách dùng, liều lượng:

Tất cả các vị rửa sạch, giã nhuyễn, cho vào Sáp ong đã nấu lỏng, quấy đều thành cao mềm, đắp lẽn chung quanh vết thương sau khi đã cố định chỉnh hình, băng lại.

Hai, ba ngày thay bằng 1 lần.

Đại hoàng60g

Nhũ hương40g

Một dược40g

Đinh hương40g

Quế chi40g

Thiên niên kiện80g

Chủ trị:

Bó gẫy xương

Cách dùng, liều lượng:

Các vị tán bột mịn trộn đều.

Khi dùng nấu thành cao theo công thức sau:

Bột thuốc200g

Nhựa thông (Tùng hương)100g

Sáp ong100g

Dầu Thầu dâu (Dầu ve)400g

Dầu Thầu dầu đun sôi cho Sáp ong vào đun quấy tan, bắc ra cho Nhựa thông bà bột thuốc vào quấy đểu thành cao.

Phết lên giấy bóng kính hay giấy polyetylen bó kín chung quanh nơi xương gẫy sau khi đã chỉnh đưa xương trà về vị trí cũ, đặt nẹp băng cổ định.

Đắp, bó liên tục trong 3 – 4 tuần lễ không phải thay thuốc.

Cốt toái bổ tươi200g

Lá Sen tươi100g

Lá Trắc bá tươi100g

Quả Bồ kết tươi50g

Chủ trị:

Bó gẫy xương

Cách dùng, liều lượng:

Các vị rửa sạch, nghiền nho đắp bó vào nơi xương gẫy sau khi đã chỉnh hình, nẹp băng cố định chặt.

2-3 ngày thay thuốc 1 lần.

Về Cẩm Nang Thuốc Đông Y

Cẩm Nang Chia Sẻ Đông Y - Luôn muốn cập nhật các kiến thức về Đông Y mới nhất, hữu ích nhất đến tất cả mọi người. Phòng và Trị bệnh từ Đông Y sẽ bền hơn và có sức khỏe tốt hơn rất nhiều. Hãy cùng có một cuộc sống xanh, sống khỏe.
Xem tất cả các bài viết của Cẩm Nang Thuốc Đông Y →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.