Bài thuốc vần B

Bài thuốc Bình Vị Tán Gia Vị

Bài thuốc Bình Vị Tán Gia Vị

Nguyên bản bài thuốc:

Thái Bình Huệ Dân Hòa Tễ Cục Phương.

Trần Sư Văn

Kiện tỳ, ôn vị, lý khí, tiêu thực. Trị sinh xong có thực tích, bụng đầy trướng.

Vị thuốc:

Cam thảo ………… 2g

Hậu phác ………..8g

(sao cháy) …………. 8g

Thương truật (sao cháy) ….. 12g

Trần bì ………….. 8g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời