Vị thuốc vần O

Ổi

Tên thường gọi: Ổi. Tên khoa học: Psidium guajava L. Họ khoa học: thuộc họ Sim – Myrtaceae. (Mô tả, hình ảnh cây Ổi, thu hái, chế biến, thành phần hoá học, tác dụng dược lý ….) Mô tả: Cây nhỡ cao 5-10m. Vỏ nhẵn, mỏng, khi già bong từng mảng lớn. Cành non vuông, có nhiều lông mềm, về sau…

Tiếp tục đọc