Bài thuốc vần X

Bài thuốc Xuy Tỵ Tán II

Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Làm cho (kích thích) hắt hơi. Vị thuốc: Long não ……….. 2g Mã nha tiêm ……. 4g Qua đế ……… 14 cái Tán bột, dùng để thổi vào tai. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần X

Bài thuốc Xuy Tỵ Tán

Nguyên bản bài thuốc Thánh Tế Tổng Lục. Triệu Cát Giả Trị não phong, đầu đau. Vị thuốc: Long não Lô hội Phác tiêu Qua đế Lượng bằng nhau. Tán bột. Mỗi lần dùng 1 ít, thổi vào mũi. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả Đang…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần X

Bài thuốc Xuy Tỵ Lục Thần Tán

Nguyên bản bài thuốc Cảnh Nhạc Toàn Thư, Q.60. Trương Cảnh Nhạc Trị mặt và mũi phát sưng đỏ đau, đầu và não đau. Vị thuốc: Bạch chỉ ………….4g Diêm tiêu ……….20g Hà diệp …………..4g Hùng hoàng …….. 4g Một dược ………… 4g Nhũ hương ……….4g Tán bột, dùng để thổi. Đau bên nào thổi vào mũi bên đó. Lưu…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần X

Bài thuốc Xuy Tỵ Khứ Chướng Ế Phương

Nguyên bản bài thuốc Thánh Tế Tổng Lục, Q.111. Triệu Cát Trị thượng tiêu có thực nhiệt, xung lên mắt sinh ra màng (ế chướng). Vị thuốc: Đinh hương ……… 7 cái Long não ……… 0,4g Qua đế …………7 cái Thanh đại ……..0,4g Xạ hương ………0,4g Tán nhuyễn. Mỗi lần dùng 1 ít, thổi vào mũi. Lưu ý khi dùng…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần X

Bài thuốc Xuy Tuyết Cao

Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị mắt mỏi yếu, ra gió thì chảy nước mắt, mắt có màng. Vị thuốc: Cam thảo ………2,4g Nuy nhân …….. 1,2g Sinh địa …………. 6g Hoàng liên …….. 12g Phòng phong …….. 1,6g Tế tân ………… 0,4g Kinh giới huệ …… 4g Quy vĩ …………2,4g Thanh bì ……….…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần X

Bài thuốc Xuy Nhĩ Hồng Miên Tán

Nguyên bản bài thuốc 380 Bài Thuốc Hiệu Nghiệm Đông Y. Trung Y Thượng Hải Trị các chứng trong tai sưng đau, chảy nước vàng hoặc mủ. Vị thuốc: Băng phiến ……….2g Khô phàn ………… 8g Trần bì (tro) …….8g Xạ hương ………… 4g Xà thoái (tro) ….. 4g Yên chi (tro) ……… 12g Các vị nghiền thật nhuyễn. Dùng…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần X

Bài thuốc Xuy Nhĩ Đơn

Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị mắt có màng. Vị thuốc: Kinh phấn Phi đơn Tán bột. Mắt trái bệnh, thổi thuốc vào tai bên phải và ngược lại. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả Đang tiếp tục cập nhật

Bài thuốc vần X

Bài thuốc Xuy Khẩu Tán

Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị khẩu cam (miệng lở loét). Vị thuốc: Băng phiến Hài nhi trà Hoàng liên Thanh đại Tán bột, dùng để thổi vào miệng. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả Đang tiếp tục cập nhật

Bài thuốc vần X

Bài thuốc Xuy Khẩu Đơn

Nguyên bản bài thuốc Xích Thủy Huyền Châu, Q.28. Tôn Nhất Khuê Trị cam lở miệng. Vị thuốc: Hoàng liên Nhi trà Phiến não Thanh đại Lượng bằng nhau, tán bột thổi vào miệng. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả Đang tiếp tục cập nhật

Bài thuốc vần X

Bài thuốc Xuy Hầu Thập Bảo Đơn

Nguyên bản bài thuốc Hầu Khoa Tập Dịch, Q. Thượng. Trị lạn hầu sa, họng lở loét. Vị thuốc: Bằng sa ………… 1,6g Đại bối …………1,2g Hổ phách ………..2g Mã bột ……….. 1,2g Mai phiến …….. 0,2g Ngưu hoàng …..1,2g Nhân chỉ giáp ……. 1,6g Nhân trung bạch ……………..2g Thanh ngư đởm …… 2g Trân châu ……. 2,4g Tán nhuyễn,…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần X

Bài thuốc Xuy Hầu Thanh Hoàng Tán

Nguyên bản bài thuốc Bạch Hầu Điều Biện. Trần Bảo Thiện Thanh nhiệt, giải độc, tiêu thũng, khứ diên. Trị bạch hầu, họng sưng đau. Vị thuốc: Liêm châu Tây ngưu hoàng Tây nguyệt thạch Tây qua sương Thanh đại Tán bột, thổi vào họng. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần X

Bài thuốc Xuy Hầu Tán II

Nguyên bản bài thuốc Dương Thị Gia Tàng, Q.11. Dương Đàm Trị họng sưng đau. Vị thuốc: Cam thảo (sống) ……………10g Phác tiêu ………. 40g Tán bột. Mỗi lần dùng 2g bôi vào miệng hoặc thổi vào họng. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả Cam thảo…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần X

Bài thuốc Xuy Hầu Tán

Nguyên bản bài thuốc Thái Bình Huệ Dân Hòa Tễ Cục Phương, Q.7. Trần Sư Văn Trị tam tiêu có nhiều nhiệt, miệng lưỡi lở loét, họng sưng nghẹt. Vị thuốc: Bồ hoàng ………..40g Phân tiêu ……. 320g Thanh đại ……… 60g Thêm nước cốt Bạc hà 600ml, chưng chín, sấy khô, tán bột. Dùng để bôi vào miệng hoặc…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần X

Bài thuốc Xuy Hầu Ngọc Thược Chủy

Nguyên bản bài thuốc Hầu Sa Chứng Trị Khái Yếu. Đinh Cam Nhân Trị bạch hầu (thể âm hư), họng sưng lở loét cấp. Vị thuốc: Cương tằm (sao) ……………..2g Huyền minh phấn ………… 20g Mai phiến …………2g Nguyệt thạch …….. 20g Thần sa …………. 2g Cho Nguyệt thạch vào trước, nấu cho tan ra, cho Huyền minh phấn vào,…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần X

Bài thuốc Xuy Hầu Dược Phương

Nguyên bản bài thuốc Tâm Đắc Thần Phương. Lê Hữu Trác Trị cuống họng thối loét thành lỗ. Vị thuốc: Đại băng phiến …….. 8g Nhân trung bạch ……………..4g Tây ngưu hoàng …… 4g Thanh đồng …… 12g Xạ hương ………… 4g Tán bột, thổi vào trong họng. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần X

Bài thuốc Xuy Hầu Dược

Nguyên bản bài thuốc Tiên Thụ Lý Thương Tục Đoạn Bí Phương. Lận Đạo Nhân Trị hầu phong, họng sưng đau. Vị thuốc: Bạc hà ……….. 120g Băng phiến …… 1,2g Bằng sa ……….. 10g Hùng hoàng …… 12g Nhi trà ……….4g Tán nhuyễn, đậy kỹ, dùng để thổi vào họng. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần X

Bài thuốc Xuy Hà Tán

Nguyên bản bài thuốc Thẩm Thị Dao Hàm, Q.3. Phó Nhân Vu Bài thuốc Xuy Hà Tán Vị thuốc: Bạch cập ……….. 12g Bạch Đinh hương …………….. 4g Bạch khiên ngưu …………… 12g Tán bột nhuyễn, mỗi ngày điểm vào mắt 3 lần. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần X

Bài thuốc Xuyên Tiêu Vị Bì Hoàn

Nguyên bản bài thuốc Dương Khoa Tuyển Túy. Trần Văn Tự Trị trĩ lậu. Vị thuốc: Hắc chi ma ………. 2g Hòe giác tử ……….2g Lôi hoàn ………… 4g Móng chân heo ………… 49 cái Nam phát …….. 2,8g Ngưu giác tai ……… 40g Nhũ hương ……….8g Vị bì ………….. 4g Xạ hương ………0,8g Xuyên luyện bạch bì ………. 2g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần X

Bài thuốc Xuyên Tiêu Ô Mai Thang

Nguyên bản bài thuốc Bất Tri Y Tất Yếu. Nhiễm Tiểu Phong Trị bụng đau do giun. Vị thuốc: Ô mai ………… 2 quả Xuyên tiêu ………. 6g Thêm gừng 3 lát, sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả Đang tiếp tục cập nhật

Bài thuốc vần X

Bài thuốc Xuyên Tiêu Hoàn

Nguyên bản bài thuốc Kê Phong Phổ Tế Phương, Q.9. Trương Nhuệ Ôn thận dương, làm ấm kưng, ấm gối, mạnh gân xương. Trị hư lao, gối lạnh, liệt dương, tay chân mỏi yếu. Vị thuốc: Lộc nhung …….. 80g Ngưu tất ……….. 60g Nhục thung dung (tẩm rượu) ……………. 40g Phòng phong …….. 1,2g phụ tử (bào, bỏ vỏ,…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần X

Bài thuốc Xuyên Thảo Tán

Nguyên bản bài thuốc Lục Khoa Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị kiết lỵ, bụng đau. Vị thuốc: Bạch chỉ ………… 28g Cam thảo ………. 14g Chích thảo …….. 14g Đương quy ……. 20g Hoàng liên …….. 20g Xích thược …….. 28g Xuyên khung …….. 28g Tán bột. Mỗi lần dùng 2 – 4g, lúc đói. Bạch lỵ uống với…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần X

Trị kiết lỵ, bụng đau.

Nguyên bản bài thuốc Thái Bình Thánh Huệ Phương. Vương Hoài Ẩn Trị nhiệt bệnh, miệng lở, sốt cao, đầu đau, tâm thần phiền táo. Vị thuốc: Chích thảo …….. 28g Đại thanh ……….40g Địa cốt bì ………. 28g Hoàng cầm ……. 40g Hoàng liên …….. 40g Huyền sâm …….40g Sài hồ ………….. 60g Thăng ma ……… 40g Tri mẫu…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần X

Bài thuốc Xuyên Thăng Ma Tán

Nguyên bản bài thuốc Thái Bình Thánh Huệ Phương. Vương Hoài Ẩn Trị nhiệt bệnh, miệng lở, sốt cao, đầu đau, tâm thần phiền táo. Vị thuốc: Cam thảo ………. 20g Đương quy ……. 20g Hạnh nhân (bỏ vỏ, đầu nhọn, sao 2 vàng) …. 20g Tê giác ………… 20g Tư thạch ……….. 40g Thăng ma ……… 20g Xạ can…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần X

Bài thuốc Xuyên Sơn Giáp Tán

Nguyên bản bài thuốc Phụ Nhân Đại Toàn Lương Phương. Trần Tự Minh Trị phụ nữ bị chứng trưng hà (tích khối, bụng đau, tay chân gầy ốm). Vị thuốc: Can tất ………… 40g Đại hoàng ……… 40g Đương quy ……. 20g Miết giáp ………. 40g Nguyên hoa ……20g Quế tâm ……….. 40g Xạ hương ………. 10g Xích thược ……..…

Tiếp tục đọc