Bài thuốc  				Phục Linh Hoàn IV
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phục Linh Hoàn IV

Bài thuốc Phục Linh Hoàn IV Nguyên bản bài thuốc Toàn Sinh Chỉ Mê. Vương Huống Trị tỳ khí hư yếu, đờm nhiều, sinh xong bị phát suyễn, tay chân phù thũng. Vị thuốc: Bán hạ …………80g Chỉ xác ……….. 20g Phác tiêu ………….10g Phục linh ………… 40g Tán bột. Dùng nước cốt gừng, trộn thuốc bột làm hoàn. Ngày…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phượng Vĩ Thảo Hợp Tễ
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phượng Vĩ Thảo Hợp Tễ

Bài thuốc Phượng Vĩ Thảo Hợp Tễ Nguyên bản bài thuốc Thiên Gia Diệu Phương, Q. Thượng. Lý Văn Lượng Thanh lợi thấp nhiệt, phương hương hóa trọc, giải độc. Trị thấp nhiệt uẩn độc, thương hàn ruột (thấp nhiệt, thấp ôn). Vị thuốc: Hoắc hương ngạnh …………..8g Miên nhân trần ……. 9g Ngư tinh thảo ……..50g Phượng vĩ thảo…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phế Ung Thần Phương II
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phế Ung Thần Phương II

Bài thuốc Phế Ung Thần Phương II Nguyên bản bài thuốc Y Lược Giải Âm. Tạ Đình Hải Trị phế ung. Vị thuốc: Cát cánh ……….. 8g Chích thảo ………….4g Huyền sâm ………32g Thiên môn ………. 16g Đổ ngập nước, sắc cạn còn một nửa, thêm: Bồ công anh ………. 8g Kim ngân hoa ……. 8g Sắc uống. Lưu ý…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				phụ tử Thất Vị Hoàn
Bài thuốc vần P

Bài thuốc phụ tử Thất Vị Hoàn

Bài thuốc phụ tử Thất Vị Hoàn Nguyên bản bài thuốc Trung Quốc Y Học Đại Từ Điển. Tạ Quan Trị mồ hôi trộm, mồ hôi tự ra, bụng đau, tiểu đường. Vị thuốc: Đơn bì ……….. 120g phụ tử …………. 40g Phục linh …….. 120g Sơn dược …….. 160g Sơn thù nhục …… 160g Thục địa ……… 320g Trạch…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phòng Phong Thang III
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phòng Phong Thang III

Bài thuốc Phòng Phong Thang III Nguyên bản bài thuốc Thánh Tế Tổng Lục, Q.19. Triệu Cát Sơ phong, hoạt lạc, tuyên tý, chỉ thống. Trị chứng hành tý, đi đứng không vững. Vị thuốc: Cam thảo ………….. 2g Cát căn …………. 8g Đương quy ………… 4g Hạnh nhân ………… 4g Hoàng cầm …………8g Khương hoạt …………….. 3,2g Phòng phong…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phế Ung Nghiệm Phương
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phế Ung Nghiệm Phương

Bài thuốc Phế Ung Nghiệm Phương Nguyên bản bài thuốc Tân Biên Trung Y Kinh Nghiệm Phương. Thẩm Trọng Khuê Trị phế ung. Vị thuốc: Bạch cập …………. 12g Cam thảo ………… 12g Cát cánh …………..12g Đình lịch tử ……… 16g Hoàng kỳ ………… 16g Kim ngân hoa …………….. 12g Sinh khương ……………..3 lát Ý dĩ nhân ………… 24g Sắc…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phục Nguyên Thông Khí Tán IV
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phục Nguyên Thông Khí Tán IV

Bài thuốc Phục Nguyên Thông Khí Tán IV Nguyên bản bài thuốc Nghiệm Phương Tân Biên. Bào Tương Ngao Trị sinh xong bị đau lưng do mạch Đái bị trở ngại. Vị thuốc: Đơn bì Huyền hồ Mộc hương Một dược Ngưu tất Nhũ hương Phá cố chỉ (sao) Quế tâm Quy thân Tiểu hồi (sao) Xuyên khung Tán nhỏ,…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phì Khí Hoàn
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phì Khí Hoàn

Bài thuốc Phì Khí Hoàn Nguyên bản bài thuốc Tam Nhân Cực – Bệnh Chứng Phương Luận. Trần Ngôn Trị chứng phì khí (can tích). Vị thuốc: Cáp phấn ………. 120g Đương quy ……… 60g Nga truật ……… 120g Tam Lăng ………. 120g Thanh bì …………. 40g Thương truật …………….. 60g Xà hàm thạch ……………. 30g Tán bột. Ngày uống…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				phụ tử Phòng Phong Tán
Bài thuốc vần P

Bài thuốc phụ tử Phòng Phong Tán

Bài thuốc phụ tử Phòng Phong Tán Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị thương hàn ở kinh âm, tay chân lạnh, gân co rút, mồ hôi ra nhiều. Vị thuốc: Bạch truật …….. 40g Cam thảo ………. 30g Can khương ……30g Ngũ vị tử ………. 40g Phòng phong ……… 30g phụ tử …………. 30g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				phụ tử Lục Hợp Thang
Bài thuốc vần P

Bài thuốc phụ tử Lục Hợp Thang

Bài thuốc phụ tử Lục Hợp Thang Nguyên bản bài thuốc Trung Quốc Y Học Đại Từ Điển. Tạ Quan Trị có thai cảm thương hàn, chân tay co giật, mình mát, mồ hôi ra ít, bụng đau, mạch Trầm Trì. Vị thuốc: Bạch thược ……. 40g Đương quy ……. 40g Nhục quế ………. 20g phụ tử …………. 20g Thục…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phục Linh Quế chi Bạch Truật Cam thảo Thang
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phục Linh Quế chi Bạch Truật Cam thảo Thang

Bài thuốc Phục Linh Quế chi Bạch Truật Cam thảo Thang Nguyên bản bài thuốc Thương Hàn Luận (Biện Thái Dương Bệnh Mạch Chứng Tịnh Trị). Trương Trọng Cảnh Trị thương hàn nôn khan, khí nghịch lên tâm sinh ra chóng mặt, hoa mắt, hông sườn đầy tức. Vị thuốc: Bạch truật ………. 80g Chích thảo ………. 80g Phục linh…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phục Thần Thang
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phục Thần Thang

Bài thuốc Phục Thần Thang Nguyên bản bài thuốc Bị Cấp Thiên Kim Yếu Phương. Tôn Tư Mạo Trị tâm hư, khí không yên, phiền nhiệt, hoảng loạn. Vị thuốc: Nhân sâm ……… 40g Phục thần ……… 40g Xương bồ ………. 20g Phục linh ………. 40g Xích tiểu đậu …………… 40 hột Thêm Gừng và Táo, sắc uống. Lưu ý…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phòng Phong Thang IV
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phòng Phong Thang IV

Bài thuốc Phòng Phong Thang IV Nguyên bản bài thuốc Tế Sinh Phương. Nghiêm Dụng Hòa Sơ phong, hoạt lạc, tuyên tý, chỉ thống. Trị chứng hành tý, đi đứng không vững. Vị thuốc: Chích thảo ………. 15g Độc hoạt …………. 30g Đương quy ……… 30g Hạnh nhân (bỏ vỏ, đầu nhọn) ……………. 15g Hoàng cầm ……… 30g Phòng phong…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phục Linh Bổ Tâm Thang II
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phục Linh Bổ Tâm Thang II

Bài thuốc Phục Linh Bổ Tâm Thang II Nguyên bản bài thuốc Tam Nhân Cực – Bệnh Chứng Phương Luận. Trần Ngôn Trị phụ nữ sắc mặt vàng tối, ngũ tâm phiền nhiệt, ho, nôn ra máu. Vị thuốc: Bạch thược …………4g Bán hạ ………….. 2g Cam thảo ………….. 2g Can cát …………. 2g Cát cánh ……….. 2g Chỉ xác…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phật Thủ Tán Gia Đào nhân Hồng Hoa Hạnh Nhân
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phật Thủ Tán Gia Đào nhân Hồng Hoa Hạnh Nhân

Bài thuốc Phật Thủ Tán Gia Đào nhân Hồng Hoa Hạnh Nhân Nguyên bản bài thuốc Tứ Thời Khinh Trọng Thuật Thập Bát Chủng. Từ Văn Trọng Trị ho. Vị thuốc: Diên hồ sách ……. 12g Đào nhân ………… 12g Đương quy ……….12g Hạnh nhân ……….12g Hồng hoa ……….4g Xuyên Bối mẫu ………………. 12g Xuyên khung …………….. 12g Sắc uống.…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phục Linh Bổ Tâm Thang
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phục Linh Bổ Tâm Thang

Bài thuốc Phục Linh Bổ Tâm Thang Nguyên bản bài thuốc Bị Cấp Thiên Kim Yếu Phương. Tôn Tư Mạo Trị tâm khí suy yếu, hồi hộp, hoảng sợ, phiền nhiệt, máu thiếu, họng đau, lưỡi cứng, phụ nữ khí huyết đều hư, sinh xong bị ói ra máu do hư phiền, ho. Vị thuốc: Cam thảo ………….. 8g Đại…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phù Dương Trợ Vị Thang
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phù Dương Trợ Vị Thang

Bài thuốc Phù Dương Trợ Vị Thang Nguyên bản bài thuốc Vệ Sinh Bảo Giám, Q.13. La Thiên Ích Phù dương, tán hàn, kiện tỳ, ích vị. Trị tỳ vị hư hàn, vùng dạ dày đau, gặp ấm nóng thì dễ chịu, gặp lạnh thì đau tăng, ruột sôi, tiêu chảy. Vị thuốc: Bạch truật …….. 20g Can khương ……..…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phục Linh Bán hạ Thang VI
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phục Linh Bán hạ Thang VI

Bài thuốc Phục Linh Bán hạ Thang VI Nguyên bản bài thuốc Tạp Bệnh Nguyên Lưu Tê Chúc (Tạng Phủ), Q.4. Thẩm Kim Ngao Trị chứng đờm ẩm, nôn mửa. Vị thuốc: Bán hạ Hậu phác Phục linh Thương truật Trần bì Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phục Dương Đơn
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phục Dương Đơn

Bài thuốc Phục Dương Đơn Nguyên bản bài thuốc Thẩm Thị Tôn Sinh Thư. Thẩm Kim Ngao Trị âm độc, mặt xanh, tay chân lạnh, mạch Trầm. Vị thuốc: Can khương ………. 4g Lưu hoàng ………. 20g Mộc hương ……… 20g Ngô thù du ……… 20g phụ tử ………… 20g Tất bát ………..20g Toàn yết …………. 20g Tán bột, trộn…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phân Khí Ẩm
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phân Khí Ẩm

Bài thuốc Phân Khí Ẩm Nguyên bản bài thuốc Phụ Nhân Đại Toàn Lương Phương. Trần Tự Minh Trị có thai mà bứt rứt không yên (tử phiền) do khí uất. Vị thuốc: Bạch truật Bán hạ Cam thảo Cát cánh Chỉ xác Đại phúc bì Phục linh Sơn chi tử Tô ngạnh Trần bì Các vị đều 4g, trừ…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phong Linh Thang Gia Giảm
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phong Linh Thang Gia Giảm

Bài thuốc Phong Linh Thang Gia Giảm Nguyên bản bài thuốc Thiên Gia Diệu Phương, Q. Thượng. Lý Văn Lượng Khu phong, tán hàn, trừ thấp, thông lạc. Trị hàn thấp phong tà tắc ở gân cốt, thấp khớp. Vị thuốc: Báo bì chương …….9g Bố tra diệp ……….15g Dĩ nhân ………. 15g Điếu tử phong ……………. 12g Hải phong…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				phụ tử Thang II
Bài thuốc vần P

Bài thuốc phụ tử Thang II

Bài thuốc phụ tử Thang II Nguyên bản bài thuốc Bị Cấp Thiên Kim Yếu Phương. Tôn Tư Mạo Trị thấp tý, cơ thể đau nhức. Vị thuốc: Bạch truật …….. 48g Cam thảo ………. 40g Nhân sâm ……… 40g phụ tử …………. 40g Phục linh ………. 40g Quế tâm ……….. 40g Thược dược …… 40g Sắc uống. Lưu ý…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				phụ tử Ôn Trung Thang
Bài thuốc vần P

Bài thuốc phụ tử Ôn Trung Thang

Bài thuốc phụ tử Ôn Trung Thang Nguyên bản bài thuốc Vệ Sinh Bảo Giám, Q.23. La Thiên Ích Ôn trung, tán hàn, lý khí, kiện tỳ. Trị trúng hàn bụng đau, ăn uống không tiêu, tỳ vị hư yếu, không muốn ăn uống. Vị thuốc: Bạch linh ………..20g Bạch thược ……. 20g Bạch truật …….. 20g Can khương ……28g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phục Linh Bạch Truật Tán
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phục Linh Bạch Truật Tán

Bài thuốc Phục Linh Bạch Truật Tán Nguyên bản bài thuốc Thẩm Thị Tôn Sinh Thư. Thẩm Kim Ngao Trị trúng thử, hoắc loạn, phiền khát. Vị thuốc: Bạch truật ………. 10g Cam thảo ………… 20g Hàn thủy thạch ……………… 20g Hoạt thạch ……… 40g Nhân sâm ……….. 10g Phục linh ………. 8g Quế chi …………. 8g Thạch cao ………..…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phật Thủ Tán
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phật Thủ Tán

Bài thuốc Phật Thủ Tán Nguyên bản bài thuốc Tứ Thời Khinh Trọng Thuật Thập Bát Chủng. Từ Văn Trọng Trị kinh hành trước kỳ, thai chết trong bụng. Vị thuốc: Đương quy ……. 120g Xuyên khung ……..8g Tán bột, uống ngày 8 – 12g. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phục Linh Bán hạ Thang V
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phục Linh Bán hạ Thang V

Bài thuốc Phục Linh Bán hạ Thang V Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng (Ấu Khoa), Q.7. Vương Khẳng Đường Trị nôn mửa, vùng dưới tim bị bí kết. Vị thuốc: Bạch phục linh (bỏ vỏ) ……….. 80g Bán hạ (chế) ……………… 20g Tán bột. Mỗi lần dùng 12g, thêm Sinh khương 3 lát, sắc uống. Lưu ý…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phục Thần Tán III
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phục Thần Tán III

Bài thuốc Phục Thần Tán III Nguyên bản bài thuốc Vệ Sinh Bảo Giám. La Thiên Ích Trị trúng phong, nói năng khó. Vị thuốc: Bạc hà …………. 80g Phục thần ……… 40g Yết tiêm ……….. 20g Tán bột. Ngày uống 12 – 16g. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phá Huyết Tiêu Thống Thang
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phá Huyết Tiêu Thống Thang

Bài thuốc Phá Huyết Tiêu Thống Thang Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng (Dương Y), Q.6. Vương Khẳng Đường Trị cột sống bị tổn thương, ác huyết ứ ở hạ sườn gây nên đau nhức. Vị thuốc: Đương quy ………… 6g Khương hoạt ………4g Liên kiều ………. 6g Phòng phong …….. 6g Sài hồ …………….6g Thủy điệt …………12g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phòng Phong Thương Truật Thang
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phòng Phong Thương Truật Thang

Bài thuốc Phòng Phong Thương Truật Thang Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị trẻ nhỏ bị tà nhiệt ở biểu, sợ gió, sợ lạnh, mụn nhọt, ban chẩn mới mọc. Vị thuốc: Chích thảo ………. 20g Hoàng cầm …………8g Phòng phong ……………… 20g Thạch cao ……….. 40g Thương truật …………….. 40g Xuyên khung ……..8g…

Tiếp tục đọc