Bài thuốc  				Phục Dương Đơn
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phục Dương Đơn

Bài thuốc Phục Dương Đơn Nguyên bản bài thuốc Thẩm Thị Tôn Sinh Thư. Thẩm Kim Ngao Trị âm độc, mặt xanh, tay chân lạnh, mạch Trầm. Vị thuốc: Can khương ………. 4g Lưu hoàng ………. 20g Mộc hương ……… 20g Ngô thù du ……… 20g phụ tử ………… 20g Tất bát ………..20g Toàn yết …………. 20g Tán bột, trộn…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phân Khí Ẩm
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phân Khí Ẩm

Bài thuốc Phân Khí Ẩm Nguyên bản bài thuốc Phụ Nhân Đại Toàn Lương Phương. Trần Tự Minh Trị có thai mà bứt rứt không yên (tử phiền) do khí uất. Vị thuốc: Bạch truật Bán hạ Cam thảo Cát cánh Chỉ xác Đại phúc bì Phục linh Sơn chi tử Tô ngạnh Trần bì Các vị đều 4g, trừ…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phong Linh Thang Gia Giảm
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phong Linh Thang Gia Giảm

Bài thuốc Phong Linh Thang Gia Giảm Nguyên bản bài thuốc Thiên Gia Diệu Phương, Q. Thượng. Lý Văn Lượng Khu phong, tán hàn, trừ thấp, thông lạc. Trị hàn thấp phong tà tắc ở gân cốt, thấp khớp. Vị thuốc: Báo bì chương …….9g Bố tra diệp ……….15g Dĩ nhân ………. 15g Điếu tử phong ……………. 12g Hải phong…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				phụ tử Thang II
Bài thuốc vần P

Bài thuốc phụ tử Thang II

Bài thuốc phụ tử Thang II Nguyên bản bài thuốc Bị Cấp Thiên Kim Yếu Phương. Tôn Tư Mạo Trị thấp tý, cơ thể đau nhức. Vị thuốc: Bạch truật …….. 48g Cam thảo ………. 40g Nhân sâm ……… 40g phụ tử …………. 40g Phục linh ………. 40g Quế tâm ……….. 40g Thược dược …… 40g Sắc uống. Lưu ý…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				phụ tử Ôn Trung Thang
Bài thuốc vần P

Bài thuốc phụ tử Ôn Trung Thang

Bài thuốc phụ tử Ôn Trung Thang Nguyên bản bài thuốc Vệ Sinh Bảo Giám, Q.23. La Thiên Ích Ôn trung, tán hàn, lý khí, kiện tỳ. Trị trúng hàn bụng đau, ăn uống không tiêu, tỳ vị hư yếu, không muốn ăn uống. Vị thuốc: Bạch linh ………..20g Bạch thược ……. 20g Bạch truật …….. 20g Can khương ……28g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phục Linh Bạch Truật Tán
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phục Linh Bạch Truật Tán

Bài thuốc Phục Linh Bạch Truật Tán Nguyên bản bài thuốc Thẩm Thị Tôn Sinh Thư. Thẩm Kim Ngao Trị trúng thử, hoắc loạn, phiền khát. Vị thuốc: Bạch truật ………. 10g Cam thảo ………… 20g Hàn thủy thạch ……………… 20g Hoạt thạch ……… 40g Nhân sâm ……….. 10g Phục linh ………. 8g Quế chi …………. 8g Thạch cao ………..…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phật Thủ Tán
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phật Thủ Tán

Bài thuốc Phật Thủ Tán Nguyên bản bài thuốc Tứ Thời Khinh Trọng Thuật Thập Bát Chủng. Từ Văn Trọng Trị kinh hành trước kỳ, thai chết trong bụng. Vị thuốc: Đương quy ……. 120g Xuyên khung ……..8g Tán bột, uống ngày 8 – 12g. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phục Linh Bán hạ Thang V
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phục Linh Bán hạ Thang V

Bài thuốc Phục Linh Bán hạ Thang V Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng (Ấu Khoa), Q.7. Vương Khẳng Đường Trị nôn mửa, vùng dưới tim bị bí kết. Vị thuốc: Bạch phục linh (bỏ vỏ) ……….. 80g Bán hạ (chế) ……………… 20g Tán bột. Mỗi lần dùng 12g, thêm Sinh khương 3 lát, sắc uống. Lưu ý…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phục Thần Tán III
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phục Thần Tán III

Bài thuốc Phục Thần Tán III Nguyên bản bài thuốc Vệ Sinh Bảo Giám. La Thiên Ích Trị trúng phong, nói năng khó. Vị thuốc: Bạc hà …………. 80g Phục thần ……… 40g Yết tiêm ……….. 20g Tán bột. Ngày uống 12 – 16g. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phá Huyết Tiêu Thống Thang
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phá Huyết Tiêu Thống Thang

Bài thuốc Phá Huyết Tiêu Thống Thang Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng (Dương Y), Q.6. Vương Khẳng Đường Trị cột sống bị tổn thương, ác huyết ứ ở hạ sườn gây nên đau nhức. Vị thuốc: Đương quy ………… 6g Khương hoạt ………4g Liên kiều ………. 6g Phòng phong …….. 6g Sài hồ …………….6g Thủy điệt …………12g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phòng Phong Thương Truật Thang
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phòng Phong Thương Truật Thang

Bài thuốc Phòng Phong Thương Truật Thang Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị trẻ nhỏ bị tà nhiệt ở biểu, sợ gió, sợ lạnh, mụn nhọt, ban chẩn mới mọc. Vị thuốc: Chích thảo ………. 20g Hoàng cầm …………8g Phòng phong ……………… 20g Thạch cao ……….. 40g Thương truật …………….. 40g Xuyên khung ……..8g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phòng Phong Ngưu Bàng Thang
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phòng Phong Ngưu Bàng Thang

Bài thuốc Phòng Phong Ngưu Bàng Thang Nguyên bản bài thuốc Thẩm Thị Tôn Sinh Thư. Thẩm Kim Ngao Trị huyết nhiệt. Vị thuốc: Hoàng cầm Mộc thông Ngưu bàng tử Phòng phong Sơn chi Thạch cao Thương truật Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				phụ tử Tục Mệnh Thang
Bài thuốc vần P

Bài thuốc phụ tử Tục Mệnh Thang

Bài thuốc phụ tử Tục Mệnh Thang Nguyên bản bài thuốc 380 Bài Thuốc Hiệu Nghiệm Đông Y. Trung Y Thượng Hải Trị trúng phong vào kinh thái âm, không có mồ hôi, mình mát. Vị thuốc: Bạch thược …… 3,2g Cam thảo ………3,2g Can khương ……… 3,2g Chích thảo ……. 3,2g Hạnh nhân …… 3,2g Hoàng cầm …… 3,2g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phòng Phong Đương Quy Tán II
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phòng Phong Đương Quy Tán II

Bài thuốc Phòng Phong Đương Quy Tán II Nguyên bản bài thuốc Khôn Hóa Thái Chân. Lê Hữu Trác Trị vì phát hãn quá nhiều sinh ra chứng kính (cứng đờ người). Vị thuốc: Đương quy ……….12g Phòng phong …….. 8g Thục địa …………..12g Xuyên khung ……..4g Tán bột. Ngày uống 8 – 12g. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phục Linh Khứ Thấp Thang
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phục Linh Khứ Thấp Thang

Bài thuốc Phục Linh Khứ Thấp Thang Nguyên bản bài thuốc Vệ Sinh Bảo Giám. La Thiên Ích Trị trẻ nhỏ bị vàng da (hoàng đản), nóng lạnh, nôn mửa, ngực đầy, tiểu không thông. Vị thuốc: Bạch linh ……….. 2,4g Bạch truật ………….2g Can cát ……….1,6g Hoàng liên ………….2g Nhân trần cao ……………2,8g Phòng kỷ ……….. 1,6g Sơn chi…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phòng Phong Khương Hoạt Thang
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phòng Phong Khương Hoạt Thang

Bài thuốc Phòng Phong Khương Hoạt Thang Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng (Dương Y), Q.3. Vương Khẳng Đường Trị phong độc, dịch lệ sinh ra nóng lạnh. Vị thuốc: Bạc hà ……………4g Cam thảo ………….. 2g Côn bố ………….. 4g Cương tằm ………… 8g Hạ khô thảo ………. 8g Hải tảo …………..4g Hoàng cầm …………4g Khương hoạt…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phòng Phong Đương Quy Tán
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phòng Phong Đương Quy Tán

Bài thuốc Phòng Phong Đương Quy Tán Nguyên bản bài thuốc Thụy Trúc Đường Kinh Nghiệm Phương, Q.5. Sa Đồ Mục Tô Trị nhiệt độc, mụn nhọt. Vị thuốc: Bạch chỉ ………….. 15g Cam thảo tiết …………….. 15g Đại hoàng …………15g Đương quy ……….15g Hoàng kỳ ………… 15g Nhục quế ………… 15g Phòng phong ……………… 15g Táo giác thích …………….…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phòng Kỷ Ẩm II
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phòng Kỷ Ẩm II

Bài thuốc Phòng Kỷ Ẩm II Nguyên bản bài thuốc Y Lược Giải Âm. Tạ Đình Hải Trị cước khí (chân sưng đau) do rượu. Vị thuốc: Bạch truật ………….4g Binh lang ………. 4g Cam thảo ………….. 4g Hoàng bá ……….4g Mộc thông ………….4g Phòng kỷ ……….4g Sinh địa ………… 4g Tê giác …………..4g Thương truật ……. 4g Xuyên khung…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				phụ tử Tán
Bài thuốc vần P

Bài thuốc phụ tử Tán

Bài thuốc phụ tử Tán Nguyên bản bài thuốc Bị Cấp Thiên Kim Yếu Phương. Tôn Tư Mạo Trị trúng phong tay chân tê dại, mắt lệch, miệng méo. Vị thuốc: Can khương Linh dương giác Ma hoàng Nhân sâm Phòng phong phụ tử Quế tâm Tế tân Xuyên khung Tán bột. Ngày uống 8g với nước sắc Trúc lịch.…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phức Thận Tán
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phức Thận Tán

Bài thuốc Phức Thận Tán Nguyên bản bài thuốc Thiên Gia Diệu Phương, Q. Thượng. Lý Văn Lượng Bổ âm, bồi dương. Trị âm dương đều hư, thận suy. Vị thuốc: Bào ngư ………..50g Đạm thái …….. 100g Đầu phát thái …….. 50g Đỗ trọng (thán) ……………. 50g Đông trùng thảo …………… 50g Hải mã ………… 50g Khởi quả ………100g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				phụ tử Thang IV
Bài thuốc vần P

Bài thuốc phụ tử Thang IV

Bài thuốc phụ tử Thang IV Nguyên bản bài thuốc Tam Nhân Cực – Bệnh Chứng Phương Luận. Trần Ngôn Trị ngũ tạng trúng phong hàn tay chân tê dại, miệng méo, mắt lệch. Vị thuốc: Can khương …… 18g Nhân sâm ……… 18g Phòng phong ……… 18g phụ tử …………. 15g Quế tâm …………15g Tế tân …………. 15g Tán…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phù Dương Tán Tà Thang
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phù Dương Tán Tà Thang

Bài thuốc Phù Dương Tán Tà Thang Nguyên bản bài thuốc Ngoại Cảm Thông Trị. Lê Hữu Trác Trị bị thương hàn do chân dương hư hàn (nôn mửa, tiêu chảy, chân tay lạnh). Vị thuốc: Bạch truật …….. 20g Can khương …….. 8g Chích thảo ………..6g Đương quy ……..12g Gừng …………. 3 lát Ma hoàng ……….12g Nhân sâm ………..…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phi Long Đoạt Mệnh Đơn III
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phi Long Đoạt Mệnh Đơn III

Bài thuốc Phi Long Đoạt Mệnh Đơn III Nguyên bản bài thuốc Toàn Quốc Trung Dược Thành Dược Xử Phương Tập. Viện Nghiên Cứu Trung Y Trị các chứng mụn nhọt độc mới phát hoặc đã phát mà độc khí công vào trong. Vị thuốc: Ba đậu ………….. 4g Ban miêu (bỏ đầu, chân, sao) ……………. 16g Hoàng đơn ……………

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phòng Phong Thang VI
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phòng Phong Thang VI

Bài thuốc Phòng Phong Thang VI Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị miệng tự nhiên méo, nói khó. Vị thuốc: Chích thảo ………. 10g Khương hoạt ……………… 20g Phòng phong ……………… 40g Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phòng Kỷ Quế chi Thang
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phòng Kỷ Quế chi Thang

Bài thuốc Phòng Kỷ Quế chi Thang Nguyên bản bài thuốc Tam Nhân Cực – Bệnh Chứng Phương Luận, Q.13. Trần Ngôn Bổ hư, thông dương, thanh nhiệt, lợi thủy. Trị hàn ẩm hóa nhiệt, ho, hơi thở ngắn, đờm ít mà dính, mũi khô, họng táo, thủy ẩm ở hoành cách mạc (chi ẩm), ngực đầy trướng. Vị thuốc:…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phòng Kỷ Địa Hoàng Thang
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phòng Kỷ Địa Hoàng Thang

Bài thuốc Phòng Kỷ Địa Hoàng Thang Nguyên bản bài thuốc Kim Quỹ Yếu Lược, Q. Trung. Trương Trọng Cảnh Tư âm, giáng hỏa, dưỡng huyết, tức phong. Trị bệnh trạng giống như cuồng, nói một mình, không nóng lạnh, mạch Phù. Vị thuốc: Cam thảo ………..0,4g Phòng kỷ ……….. 0,4g Phòng phong …………….. 1,2g Quế chi ………….. 1,2g Ngâm…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phốc Phấn Phương
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phốc Phấn Phương

Bài thuốc Phốc Phấn Phương Nguyên bản bài thuốc Y Phương Khảo, Q.1. Ngô Côn Thu sáp, chỉ hãn. Trị sau khi uống thuốc phát hãn mà mồ hôi ra quá nhiều. Vị thuốc: Bột nếp Long cốt Mẫu lệ Lượng bằng nhau. Tán nhỏ dùng để xoa trên cơ thể. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phù Chính Tán Tà Thang
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phù Chính Tán Tà Thang

Bài thuốc Phù Chính Tán Tà Thang Nguyên bản bài thuốc Nữ Khoa. Phó Thanh Chủ Trị cảm mạo do chính khí đã bị hư mà tà khí còn xâm nhập vào. Vị thuốc: Bạch linh …………. 12g Bạch truật ………. 12g Bán hạ ………….. 4g Cam thảo ………….. 4g Nhân sâm …………. 4g Sài hồ …………. 12g Sắc uống.…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phá Quang Đơn
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phá Quang Đơn

Bài thuốc Phá Quang Đơn Nguyên bản bài thuốc 380 Bài Thuốc Hiệu Nghiệm Đông Y. Trung Y Thượng Hải Trị mồ hôi nhiều, khát, táo bón, nói xàm, lở độc, mụn nhọt. Vị thuốc: Cam thảo ………… 80g Đại hoàng ……… 100g Mang tiêu ……….. 80g Tán bột, làm viên. Ngày uống 12 – 16g. Lưu ý khi dùng…

Tiếp tục đọc