Bài thuốc  				Phòng Phong Thương Truật Thang
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phòng Phong Thương Truật Thang

Bài thuốc Phòng Phong Thương Truật Thang Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị trẻ nhỏ bị tà nhiệt ở biểu, sợ gió, sợ lạnh, mụn nhọt, ban chẩn mới mọc. Vị thuốc: Chích thảo ………. 20g Hoàng cầm …………8g Phòng phong ……………… 20g Thạch cao ……….. 40g Thương truật …………….. 40g Xuyên khung ……..8g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phòng Phong Ngưu Bàng Thang
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phòng Phong Ngưu Bàng Thang

Bài thuốc Phòng Phong Ngưu Bàng Thang Nguyên bản bài thuốc Thẩm Thị Tôn Sinh Thư. Thẩm Kim Ngao Trị huyết nhiệt. Vị thuốc: Hoàng cầm Mộc thông Ngưu bàng tử Phòng phong Sơn chi Thạch cao Thương truật Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				phụ tử Tục Mệnh Thang
Bài thuốc vần P

Bài thuốc phụ tử Tục Mệnh Thang

Bài thuốc phụ tử Tục Mệnh Thang Nguyên bản bài thuốc 380 Bài Thuốc Hiệu Nghiệm Đông Y. Trung Y Thượng Hải Trị trúng phong vào kinh thái âm, không có mồ hôi, mình mát. Vị thuốc: Bạch thược …… 3,2g Cam thảo ………3,2g Can khương ……… 3,2g Chích thảo ……. 3,2g Hạnh nhân …… 3,2g Hoàng cầm …… 3,2g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phòng Phong Đương Quy Tán II
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phòng Phong Đương Quy Tán II

Bài thuốc Phòng Phong Đương Quy Tán II Nguyên bản bài thuốc Khôn Hóa Thái Chân. Lê Hữu Trác Trị vì phát hãn quá nhiều sinh ra chứng kính (cứng đờ người). Vị thuốc: Đương quy ……….12g Phòng phong …….. 8g Thục địa …………..12g Xuyên khung ……..4g Tán bột. Ngày uống 8 – 12g. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phục Linh Khứ Thấp Thang
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phục Linh Khứ Thấp Thang

Bài thuốc Phục Linh Khứ Thấp Thang Nguyên bản bài thuốc Vệ Sinh Bảo Giám. La Thiên Ích Trị trẻ nhỏ bị vàng da (hoàng đản), nóng lạnh, nôn mửa, ngực đầy, tiểu không thông. Vị thuốc: Bạch linh ……….. 2,4g Bạch truật ………….2g Can cát ……….1,6g Hoàng liên ………….2g Nhân trần cao ……………2,8g Phòng kỷ ……….. 1,6g Sơn chi…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phòng Phong Khương Hoạt Thang
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phòng Phong Khương Hoạt Thang

Bài thuốc Phòng Phong Khương Hoạt Thang Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng (Dương Y), Q.3. Vương Khẳng Đường Trị phong độc, dịch lệ sinh ra nóng lạnh. Vị thuốc: Bạc hà ……………4g Cam thảo ………….. 2g Côn bố ………….. 4g Cương tằm ………… 8g Hạ khô thảo ………. 8g Hải tảo …………..4g Hoàng cầm …………4g Khương hoạt…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phòng Phong Đương Quy Tán
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phòng Phong Đương Quy Tán

Bài thuốc Phòng Phong Đương Quy Tán Nguyên bản bài thuốc Thụy Trúc Đường Kinh Nghiệm Phương, Q.5. Sa Đồ Mục Tô Trị nhiệt độc, mụn nhọt. Vị thuốc: Bạch chỉ ………….. 15g Cam thảo tiết …………….. 15g Đại hoàng …………15g Đương quy ……….15g Hoàng kỳ ………… 15g Nhục quế ………… 15g Phòng phong ……………… 15g Táo giác thích …………….…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phòng Kỷ Ẩm II
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phòng Kỷ Ẩm II

Bài thuốc Phòng Kỷ Ẩm II Nguyên bản bài thuốc Y Lược Giải Âm. Tạ Đình Hải Trị cước khí (chân sưng đau) do rượu. Vị thuốc: Bạch truật ………….4g Binh lang ………. 4g Cam thảo ………….. 4g Hoàng bá ……….4g Mộc thông ………….4g Phòng kỷ ……….4g Sinh địa ………… 4g Tê giác …………..4g Thương truật ……. 4g Xuyên khung…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				phụ tử Tán
Bài thuốc vần P

Bài thuốc phụ tử Tán

Bài thuốc phụ tử Tán Nguyên bản bài thuốc Bị Cấp Thiên Kim Yếu Phương. Tôn Tư Mạo Trị trúng phong tay chân tê dại, mắt lệch, miệng méo. Vị thuốc: Can khương Linh dương giác Ma hoàng Nhân sâm Phòng phong phụ tử Quế tâm Tế tân Xuyên khung Tán bột. Ngày uống 8g với nước sắc Trúc lịch.…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phức Thận Tán
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phức Thận Tán

Bài thuốc Phức Thận Tán Nguyên bản bài thuốc Thiên Gia Diệu Phương, Q. Thượng. Lý Văn Lượng Bổ âm, bồi dương. Trị âm dương đều hư, thận suy. Vị thuốc: Bào ngư ………..50g Đạm thái …….. 100g Đầu phát thái …….. 50g Đỗ trọng (thán) ……………. 50g Đông trùng thảo …………… 50g Hải mã ………… 50g Khởi quả ………100g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				phụ tử Thang IV
Bài thuốc vần P

Bài thuốc phụ tử Thang IV

Bài thuốc phụ tử Thang IV Nguyên bản bài thuốc Tam Nhân Cực – Bệnh Chứng Phương Luận. Trần Ngôn Trị ngũ tạng trúng phong hàn tay chân tê dại, miệng méo, mắt lệch. Vị thuốc: Can khương …… 18g Nhân sâm ……… 18g Phòng phong ……… 18g phụ tử …………. 15g Quế tâm …………15g Tế tân …………. 15g Tán…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phù Dương Tán Tà Thang
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phù Dương Tán Tà Thang

Bài thuốc Phù Dương Tán Tà Thang Nguyên bản bài thuốc Ngoại Cảm Thông Trị. Lê Hữu Trác Trị bị thương hàn do chân dương hư hàn (nôn mửa, tiêu chảy, chân tay lạnh). Vị thuốc: Bạch truật …….. 20g Can khương …….. 8g Chích thảo ………..6g Đương quy ……..12g Gừng …………. 3 lát Ma hoàng ……….12g Nhân sâm ………..…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phi Long Đoạt Mệnh Đơn III
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phi Long Đoạt Mệnh Đơn III

Bài thuốc Phi Long Đoạt Mệnh Đơn III Nguyên bản bài thuốc Toàn Quốc Trung Dược Thành Dược Xử Phương Tập. Viện Nghiên Cứu Trung Y Trị các chứng mụn nhọt độc mới phát hoặc đã phát mà độc khí công vào trong. Vị thuốc: Ba đậu ………….. 4g Ban miêu (bỏ đầu, chân, sao) ……………. 16g Hoàng đơn ……………

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phòng Phong Thang VI
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phòng Phong Thang VI

Bài thuốc Phòng Phong Thang VI Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị miệng tự nhiên méo, nói khó. Vị thuốc: Chích thảo ………. 10g Khương hoạt ……………… 20g Phòng phong ……………… 40g Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phòng Kỷ Quế chi Thang
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phòng Kỷ Quế chi Thang

Bài thuốc Phòng Kỷ Quế chi Thang Nguyên bản bài thuốc Tam Nhân Cực – Bệnh Chứng Phương Luận, Q.13. Trần Ngôn Bổ hư, thông dương, thanh nhiệt, lợi thủy. Trị hàn ẩm hóa nhiệt, ho, hơi thở ngắn, đờm ít mà dính, mũi khô, họng táo, thủy ẩm ở hoành cách mạc (chi ẩm), ngực đầy trướng. Vị thuốc:…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phòng Kỷ Địa Hoàng Thang
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phòng Kỷ Địa Hoàng Thang

Bài thuốc Phòng Kỷ Địa Hoàng Thang Nguyên bản bài thuốc Kim Quỹ Yếu Lược, Q. Trung. Trương Trọng Cảnh Tư âm, giáng hỏa, dưỡng huyết, tức phong. Trị bệnh trạng giống như cuồng, nói một mình, không nóng lạnh, mạch Phù. Vị thuốc: Cam thảo ………..0,4g Phòng kỷ ……….. 0,4g Phòng phong …………….. 1,2g Quế chi ………….. 1,2g Ngâm…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phốc Phấn Phương
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phốc Phấn Phương

Bài thuốc Phốc Phấn Phương Nguyên bản bài thuốc Y Phương Khảo, Q.1. Ngô Côn Thu sáp, chỉ hãn. Trị sau khi uống thuốc phát hãn mà mồ hôi ra quá nhiều. Vị thuốc: Bột nếp Long cốt Mẫu lệ Lượng bằng nhau. Tán nhỏ dùng để xoa trên cơ thể. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phù Chính Tán Tà Thang
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phù Chính Tán Tà Thang

Bài thuốc Phù Chính Tán Tà Thang Nguyên bản bài thuốc Nữ Khoa. Phó Thanh Chủ Trị cảm mạo do chính khí đã bị hư mà tà khí còn xâm nhập vào. Vị thuốc: Bạch linh …………. 12g Bạch truật ………. 12g Bán hạ ………….. 4g Cam thảo ………….. 4g Nhân sâm …………. 4g Sài hồ …………. 12g Sắc uống.…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phá Quang Đơn
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phá Quang Đơn

Bài thuốc Phá Quang Đơn Nguyên bản bài thuốc 380 Bài Thuốc Hiệu Nghiệm Đông Y. Trung Y Thượng Hải Trị mồ hôi nhiều, khát, táo bón, nói xàm, lở độc, mụn nhọt. Vị thuốc: Cam thảo ………… 80g Đại hoàng ……… 100g Mang tiêu ……….. 80g Tán bột, làm viên. Ngày uống 12 – 16g. Lưu ý khi dùng…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				phụ tử Tả Tâm Thang
Bài thuốc vần P

Bài thuốc phụ tử Tả Tâm Thang

Bài thuốc phụ tử Tả Tâm Thang Nguyên bản bài thuốc Thương Hàn Luận (Biện Thái Dương Bệnh Mạch Chứng Tịnh Trị Hạ). Trương Trọng Cảnh Trị vùng tâm có kết khối, sợ sệt. Vị thuốc: Đại hoàng ……… 80g Hoàng cầm ……. 40g Hoàng liên …….. 40g phụ tử ………… 1 củ Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc:…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc Phòng Phong Đương Quy Thang
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phòng Phong Đương Quy Thang

Bài thuốc Phòng Phong Đương Quy Thang Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị mồ hôi ra quá nhiều, sốt, đầu lắc, cấm khẩu, lưng sưng trướng, phá thương phong, sinh xong khí huyết quá hư. Vị thuốc: Đương quy Phòng phong Sinh địa Xuyên khung Đều 40g. Mỗi lần dùng 40g, sắc nước uống.…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				phụ tử Lục Vật Thang
Bài thuốc vần P

Bài thuốc phụ tử Lục Vật Thang

Bài thuốc phụ tử Lục Vật Thang Nguyên bản bài thuốc Y Tông Kim Giám. Ngô Khiêm Trị chứng phụ cốt thư, tay chân đau mỏi. Vị thuốc: Bạch linh ……… 3,2g Bạch truật ……. 3,2g Cam thảo ………… 4g Phòng kỷ ……… 3,2g phụ tử ………. 4g Quế chi ………….. 2g Thêm gừng …..3 lát Sắc uống. Lưu ý…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phù Dương Ích Vị Thang
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phù Dương Ích Vị Thang

Bài thuốc Phù Dương Ích Vị Thang Nguyên bản bài thuốc Kim Quỹ Dực, Q.6.` Vưu Tài Kinh Phù dương, tán hàn, kiện tỳ, ích vị. Trị tỳ vị hư hàn, vùng dạ dày đau, gặp ấm nóng thì dễ chịu, gặp lạnh thì đau tăng, ruột sôi, tiêu chảy. Vị thuốc: Bạch truật …….. 20g Can khương …….. 8g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phục Linh Tán V
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phục Linh Tán V

Bài thuốc Phục Linh Tán V Nguyên bản bài thuốc Nghiệm Phương Tân Biên. Bào Tương Ngao Trị chân nguyên khí kém, hư lao, cơ thể suy nhược. Vị thuốc: Bạch linh Bạch thược Hoàng kỳ Nhân sâm Quế tâm Quy thân Thục địa Xuyên khung Tán bột. Dùng 2 quả thận heo đực, bỏ màng mỡ, thái nhỏ, nấu…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phục Linh Ẩm I 2
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phục Linh Ẩm I 2

Bài thuốc Phục Linh Ẩm I 2 Nguyên bản bài thuốc Thánh Tế Tổng Lục. Triệu Cát Kiện tỳ, thấm thấp, ôn dương, hóa ẩm, giáng nghịch, chỉ thổ. Trị chứng phản vị, nôn mửa mà lại khát. Vị thuốc: Bạch truật …….. 120g Cam thảo ………… 80g Can khương …………….. 160g Phục linh ………. 320g Quế chi ………. 80g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phá Chính Đoạt Mệnh Đơn
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phá Chính Đoạt Mệnh Đơn

Bài thuốc Phá Chính Đoạt Mệnh Đơn Nguyên bản bài thuốc Thị Tễ Bách Nhất Tuyển Phương, Q.7. Vương Cầu Ích khí, cố thoát. Trị nguyên khí quá suy, dương khí thoát nhiều, các chứng mất máu, khí huyết đều hư. Vị thuốc: Nhân sâm (loại tốt) ……….. 40g Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phục Lương Hoàn
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phục Lương Hoàn

Bài thuốc Phục Lương Hoàn Nguyên bản bài thuốc Nghiệm Phương. Sa Đồ Mục Tô Trị tích tụ vùng tim (tâm tích). Vị thuốc: Bạch truật Chỉ xác Hậu phác Nga truật Phục linh Sâm Tam Lăng Tán bột làm viên. Ngày uống 8 –12g. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phòng Phong Chí Bảo Thang
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phòng Phong Chí Bảo Thang

Bài thuốc Phòng Phong Chí Bảo Thang Nguyên bản bài thuốc Cổ Kim Y Giám, Q.2. Cung Tín Toản Sơ phong, thông lạc, thanh nhiệt, hóa đờm. Trị các chứng phong gây nên tê bại, bại liệt. Vị thuốc: Bạch chỉ …………. 3,2g Bạch thược …….. 3,2g Bán hạ ………. 3,2g Cam thảo ………..3,2g Cương tằm …….. 3,2g Đương quy…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc  				Phổ Tế Tiêu Độc Ẩm III
Bài thuốc vần P

Bài thuốc Phổ Tế Tiêu Độc Ẩm III

Bài thuốc Phổ Tế Tiêu Độc Ẩm III Nguyên bản bài thuốc Bút Hoa Y Kính. Giang Hàm Thôn Trị đầu đau (đại đầu ôn), họng đau, phát ban. Vị thuốc: Bạc hà ……….. 2,4g Cam thảo ………….. 8g Cát cánh ……….. 8g Hoàng cầm …………8g Hoàng liên ………….8g Huyền sâm ……….. 2g Liền kiều ……….. 3,2g Mã bột …………..2g…

Tiếp tục đọc