Đông y trị bệnh vần G

GIUN ĐŨA

Còn gọi là Lãi Đũa. Là loại ký sinh đường ruột rất phổ biến. Có đến ¼ dân số trên thế giới bị nhiễm giun, nhất là ở các nước đang phát triển. Tại Việt Nam tỉ lệ nhiễm là 20~40% (ở miền Nam), 60~80% (đồng bằng sông Hồng). Giun đũa sống chủ yếu ở đoạn cuối của ruột non.…

Tiếp tục đọc

Đông y trị bệnh vần G

GIUN ĐŨA

Còn gọi là Lãi Đũa. Là loại ký sinh đường ruột rất phổ biến. Có đến ¼ dân số trên thế giới bị nhiễm giun, nhất là ở các nước đang phát triển. Tại Việt Nam tỉ lệ nhiễm là 20~40% (ở miền Nam), 60~80% (đồng bằng sông Hồng). Giun đũa sống chủ yếu ở đoạn cuối của ruột non.…

Tiếp tục đọc

Đông y trị bệnh vần G

GIUN MÓC CÂU (Ankylostome)

Là một loại ký sinh trùng đường ruột. Được gọi là Vưu trùng. Sách ‘Chư Bệnh Nguyên Hậu Luận’ viết: “Cửu trùng (9 loại trùng), thứ nhất gọi là Phục trùng, dài 4 phân”, “Phục trùng là vua trong các loại trùng”. Sách ‘Chứng Trị Yếu Quyết’ cho rằng loại này giống như ‘Hoàng thủng bệnh’. Cũng gọi là Cam…

Tiếp tục đọc

Đông y trị bệnh vần G

GIÃN PHẾ QUẢN (Bronchiectasis)

Định nghĩa: Bệnh giãn phế quản được định nghĩa là giãn không hồi phục một phần của cây phế quản, có thể giãn ở phế quản lớn trong khi phế quản nhỏ vẫn bình thường hoặc giãn ở phế quản nhỏ trong khi phế quản lớn bình thường Tỷ lệ mắc bệnh Giãn phế quản ở thời đại trước khi…

Tiếp tục đọc

Đông y trị bệnh vần G

GIUN ĐŨA

Còn gọi là Lãi Đũa. Là loại ký sinh đường ruột rất phổ biến. Có đến ¼ dân số trên thế giới bị nhiễm giun, nhất là ở các nước đang phát triển. Tại Việt Nam tỉ lệ nhiễm là 20~40% (ở miền Nam), 60~80% (đồng bằng sông Hồng). Giun đũa sống chủ yếu ở đoạn cuối của ruột non.…

Tiếp tục đọc

Đông y trị bệnh vần G

GIUN KIM

Là một loại ký sinh trùng sống trong ruột non. Trẻ con và người lớn đều có thể bị nhiễm giun kim. Bệnh nhân bị nhiễm giun kim thường có biểu hiện ngứa hậu môn vào buổi tối, ban đêm do thời điểm này giun kim chui ra hậu môn để đẻ trứng. Do Oxyurus vermicaularris gây nên. Giun kim…

Tiếp tục đọc

Đông y trị bệnh vần G

GIẢM BẠCH CẦU

Giảm bạch cầu đề cập đến việc giảm số lượng tế bào máu trắng (WBC) trong máu. Bạch cầu giảm là hiện tượng tế bào bạch cầu trong máu thấp hơn mức độ cho phép (trung bình khoảng trên 4.000 bạch cầu/1milimet khối máu cho người lớn trưởng thành bình thường). Bạch cầu giảm tương ứng với việc cơ thể…

Tiếp tục đọc

Đông y trị bệnh vần G

GIẢM BẠCH CẦU

Giảm bạch cầu đề cập đến việc giảm số lượng tế bào máu trắng (WBC) trong máu. Bạch cầu giảm là hiện tượng tế bào bạch cầu trong máu thấp hơn mức độ cho phép (trung bình khoảng trên 4.000 bạch cầu/1milimet khối máu cho người lớn trưởng thành bình thường). Bạch cầu giảm tương ứng với việc cơ thể…

Tiếp tục đọc