Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đương Quy Tiễn

Bài thuốc Đương Quy Tiễn

Nguyên bản bài thuốc

Chứng Trị Chuẩn Thằng.

Vương Khẳng Đường

Trị chứng đới hạ (huyết trắng), bụng đau, không ăn uống được, ngày càng gầy ốm.

Vị thuốc:

A giao ………….. 40g

Bạch thược ……. 40g

Địa du …………. 20g

Đương quy ……. 40g

Mẫu lệ ………….40g

Thục địa ……….. 40g

Tục đoạn ………. 40g

Xích thược …….. 40g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm – không được dùng chung với Lê lô
  • Xích thược phản nhau với vị Lê lô, nên bài này không được gia vị Lê lô, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm.
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời