Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đương Quy Tán IV

Bài thuốc Đương Quy Tán IV

Nguyên bản bài thuốc

Toàn Sinh Chỉ Mê.

Vương Huống

Trị sinh xong bị chứng kính do huyết ra quá nhiều, huyết hư làm can phong nội động gây ra bệnh.

Vị thuốc:

Đương quy

Kinh giới tuệ

Lượng đều nhau, tán bột.

Mỗi lần dùng 8g, nước 200ml, rượu 50ml, sắc còn 100ml.

Đổ cho uống, hễ xuống đến họng được là sống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời