Bài thuốc vần D

Bài thuốc Dưỡng Huyết Khứ Phong Thang

Bài thuốc Dưỡng Huyết Khứ Phong Thang

Nguyên bản bài thuốc

Tạp Bệnh Nguyên Lưu Tê Chúc (Thân Hình Môn), Q.25.

Thẩm Kim Ngao

Trị phụ nữ bị chứng đầu phong.

Vị thuốc:

Bán hạ ………. 2g

Cam thảo ………… 2g

Cảo bản …………. 2g

Đương quy ………. 2g

Khương hoạt …….2g

Kinh giới …………2g

Mạn kinh tử ……..2g

Phòng phong …… 2g

Sinh địa …………. 2g

Tế tân ………..2g

Thạch cao ……….. 2g

Tuyền phúc hoa …… 2g

Xuyên khung ……2g

Thêm Gừng 3 lát, Táo 2 trái, sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Trong bài vị Tế tân rất nóng và có độc và phản với vị Lê lô. cần chú ý liều dùng, không gia quá nhiều, và không dùng chung với Lê lô
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Bán hạ có độc gây ngứa, kỵ thai phản vị Xuyên ô, Ô đầu, Phụ tử khi dùng chung có thể phát sinh phản ứng nguy hiểm cần chú ý
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời