Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đề Kiên Thang

Bài thuốc Đề Kiên Thang

Nguyên bản bài thuốc

Y Lược Giải Âm.

Tạ Đình Hải

Trị vai và lưng đau (do phong nhiệt).

Vị thuốc:

Bạch thược …… 2,8g

Cam thảo (sống) …………. 2,8g

Cảo bản …………1,6g

Hoàng cầm ……….2g

Hoàng liên ………..2g

Khương hoạt …….. 2,8g

Phòng phong ……..2,8g

Xuyên khung ……. 2,8g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm – không được dùng chung với Lê lô
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời