Bài thuốc vần D

Bài thuốc Điều Trung Thang


Bài thuốc Điều Trung Thang

Nguyên bản bài thuốc

Vệ Sinh Bảo Giám.

La Thiên Ích

Kiện tỳ, điều trung, trị bụng đầy khó tiêu.

Vị thuốc:

Bạch phục linh

Bạch truật

Cam thảo

Can khương

Lượng bằng nhau.

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Vị thuốc Can khương rất nóng nên kỵ thai, có thai dùng thận trọng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời