Bài thuốc vần D

Bài thuốc Điều Kinh Ích Mẫu Hoàn

Bài thuốc Điều Kinh Ích Mẫu Hoàn

Nguyên bản bài thuốc

Nghiệm Phương Tân Biên.

Bào Tương Ngao

Trị phụ nữ khí huyết bị hư hàn, kinh nguyệt không đều, ứ trệ gây đau, sinh xong sản dịch không xuống.

Vị thuốc:

Bào khương …….. 2g

Bồ hoàng ……….. 4g

Đương quy thân …………. 120g

Huyền hồ sách …… 80g

Hương phụ ……. 80g

Thục địa ……… 320g

Xuyên khung …….. 80g

Tán bột. Nấu Ích mẫu cho thật đặc thành cao trộn với thuốc bột làm hoàn.

Ngày uống 20–30g

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời