Bài thuốc vần D

Bài thuốc Điều Kinh Hổ Phách Thang

Bài thuốc Điều Kinh Hổ Phách Thang

Nguyên bản bài thuốc

Phụ Khoa Ngọc Xích, Q.1.

Thẩm Kim Ngao

Trị chứng không có kinh nguyệt.

Vị thuốc:

Bạch thược

Bồ hoàng

Cam cúc hoa

Diên hồ sách

Đương quy

Nga truật

Quan quế

Tân lang

Thục địa

Lượng bằng nhau, sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm – không được dùng chung với Lê lô
  • Vị thuốc Nga truật kỵ thai, có thai dùng thận trọng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời