Bài thuốc vần D

Bài thuốc Địa Cốt Bì Ẩm

Bài thuốc Địa Cốt Bì Ẩm

Nguyên bản bài thuốc

Thái Bình Huệ Dân Hòa Tễ Cục Phương, Q.15.

Trần Sư Văn

Trị phụ nữ kinh hành trước kỳ do nhiệt và huyết suy yếu.

Vị thuốc:

Bạch thược ……….4g

Địa cốt bì ……….. 8g

Đương quy ………. 8g

Mẫu Đơn bì ……… 8g

Sinh địa …………. 8g

Xuyên khung ……. 3,2g

Sắc đặc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm – không được dùng chung với Lê lô
  • Vị thuốc Đơn bì kỵ thai khi dùng cần chú ý
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời