Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đại Thanh Thang

Bài thuốc Đại Thanh Thang

Nguyên bản bài thuốc

Lục Khoa Chuẩn Thằng

Vương Khẳng Đường

Trị nhiệt độc phát ban.

Vị thuốc:

Cam thảo

Đại thanh

Địa cốt bì

Huyền sâm

Kinh giới tuệ

Mộc thông

Sinh địa

Thạch cao

Tri mẫu

Lượng bằng nhau.

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Huyền sâm phản nhau với vị Lê lô, nên bài này không được gia vị Lê lô, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm.
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời