Bài thuốc vần C

Bài thuốc Cổn Đờm Định Giản Thang

Bài thuốc Cổn Đờm Định Giản Thang

Nguyên bản bài thuốc:

Triết Giang Trung y dược 1979, 12.

Cổn đờm, định giản. Trị động kinh.

Đã trị 29 ca, khỏi hoàn toàn 20, có chuyển biến 6, không kết quả 3, đạt tỉ lệ 89,66%.

Vị thuốc:

Khô hồng ……… 15g

Bán hạ …………. 15g

………..15g

Trúc nhự ………..15g

Tạo giác ………… 10g

Cương tằm ……..10g

Bạch phụ tử …… 10g

Chỉ thực ………… 10g

Xương bồ ………. 30g

Hải phù thạch ……… 30g

Toàn yết ………… 6g

Tán bột, uống với nước. Ngày 1 thang.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Trong bài có vị Phụ tử là một loại thuốc cực độc (Thuốc độc bảng A), cần phải dùng loại đã được bào bào chế kỹ càng, đúng cách để loại trừ độc tính
  • Phụ tử phản với các vị Bối mẫu, Bạch cập, Liễm, Bán hạ và Qua lâu khi dùng chung sẽ phát sinh phản ứng nguy hiểm, không dùng chung
  • Phụ tử là vị thuốc rất nóng có thai không dùng
  • Bán hạ có độc gây ngứa, kỵ thai phản vị Xuyên ô, Ô đầu, Phụ tử khi dùng chung có thể phát sinh phản ứng nguy hiểm cần chú ý
  • Vị thuốc Tạo giác cũng như Tạo giác thích có tính thông khiếu mạnh nên kỵ thai, phụ nữ có thai không nên dùng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời