Bài thuốc vần C

Bài thuốc Cố Chân Ẩm Tử

Bài thuốc Cố Chân Ẩm Tử

Nguyên bản bài thuốc:

Nghiệm Phương.

Bào Tương Ngao

Trị âm dương đều hư, khí huyết suy, cơ thể suy nhược.

Vị thuốc:

………..8g

Bổ cốt chỉ ………. 8g

Cam thảo ……….. 4g

…………12g

Đơn bì ………..4g

Hoài sơn ………… 8g

…………6g

……….. 8g

………..8g

Ngũ vị …………4g

Nhân sâm ………… 8g

Sơn thù ………. 8g

………….12g

Trạch tả ………….. 6g

Trần bì ……….. 4g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Trong bài có vị Nhân sâm phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm chết người- Tuyệt đối không được dùng chung với Lê lô
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Vị thuốc Đơn bì kỵ thai khi dùng cần chú ý
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời