Bài thuốc vần C

Bài thuốc Chu sa An Thần Hoàn II

Bài thuốc Chu sa An Thần Hoàn II

Nguyên bản bài thuốc:

Ấu Ấu Tu Tri

Lê Hữu Trác

Trị vết đậu bong vẩy làm độc.

Vị thuốc:

Cam thảo (sống) ……………10g

Chu sa …………. 16g

(đốt thành than) …….16g

Khinh phấn ….. 0,4g

Lá hương lan …… 8g

Rỉ (ten) đồng …….. 0,4g

Sinh địa ………….. 2g

Tán bột, rắc vào vết thương, mụn đậu.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Trong bài có Chu sa là vị thuốc có độc (Bảng B), đặc biệt khi gặp nhiệt độ cao nên khi chế biến phải tán với nước (Thuỷ phi). Đặc biệt phải loại bỏ hết tạp chất mới uống được
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời