Bài thuốc vần C

Bài thuốc Chính Khí Tân Lang Thang

Bài thuốc Chính Khí Tân Lang Thang

Nguyên bản bài thuốc:

Nghiệm Phương.

Sa Đồ Mục Tô

Trị nhức đầu, sốt rét có mồ hôi.

Vị thuốc:

Bán hạ

Cam thảo

Mạch môn

Nhục quế

Quế chi

Sài hồ

Tân lang

Tiền hồ

Trần bì

Trạch tả

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Bán hạ có độc gây ngứa, kỵ thai phản vị Xuyên ô, Ô đầu, Phụ tử khi dùng chung có thể phát sinh phản ứng nguy hiểm cần chú ý
  • Vị thuốc Nhục quế kỵ thai, kỵ Xích thạch chi khi dùng cần chú ý
  • Vị thuốc Quế chi tính nóng kỵ thai, kỵ Xích thạch chi khi dùng phải cẩn thận
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời