Bài thuốc vần C

Bài thuốc Chỉ Quất Thang

Bài thuốc Chỉ Quất Thang

Nguyên bản bài thuốc:

Thẩm Thị Tôn Sinh Thư.

Thẩm Kim Ngao

Trị vùng thượng tiêu ngăn nghẹn, vùng thượng tiêu đau.

Vị thuốc:

Chỉ xác ………….. 6g

Trần bì ………… 3,2g

Sắc chung với 3 lát Gừng sống, uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời