Bài thuốc vần C

Bài thuốc Chế Đới Hợp Tễ

Bài thuốc Chế Đới Hợp Tễ

Nguyên bản bài thuốc:

Vạn Bệnh Hồi Xuân.

Cung Đình Hiền

Táo thấp, thanh hỏa. Trị táo bón do thấp và khí hư.

Vị thuốc:

Sa nhân

Thương truật

Xuân căn bì thổ sâm

Xuyên

Sắc uống.

Khi uống nên cho thêm đường.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời