Bài thuốc vần B

Bài thuốc Bình Vị Đạo Đờm Thang

Bài thuốc Bình Vị Đạo Đờm Thang

Nguyên bản bài thuốc:

Chứng Nhân Mạch Trị, Q.1.

Tần Cảnh Minh

Trị đờm ẩm, vị quản đau, dạ dày đau, nôn mửa, nôn ra đờm nhớt thì đỡ đau.

Vị thuốc:

Bán hạ

Cam thảo

Chỉ xác

Hậu phác

Thiên Nam tinh

Thương truật

Lượng bằng nhau. Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Bán hạ có độc gây ngứa, kỵ thai phản vị Xuyên ô, Ô đầu, Phụ tử khi dùng chung có thể phát sinh phản ứng nguy hiểm cần chú ý
  • Vị thuốc Nam tinh có độc kỵ thai, kỵ thai, thuốc phải được chế biến đúng cách để loại trừ độc tính
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời