Bài thuốc vần B

Bài thuốc Bình Suyễn Thang

Bài thuốc Bình Suyễn Thang

Nguyên bản bài thuốc:

Chu Tú Phong, Giang Tô Trung Y tạp chí 1990, 11 (11), 10–11.

Trị hen suyễn

Đã trị 100 ca, cắt cơn suyễn 71, giảm nhẹ 27, không kết quả 2. Tỉ lệ có kết quả 98%.

Vị thuốc:

Ma hoàng

Lão quyên thảo

Câu đằng

Đình lịch tử

Ô mai

Cam thảo

Sắc uống.

Thể hàn thêm Tế tân, Xuyên tiêu, Can khương. Suyễn nhiệt thêm Ý dĩ nhân, Đông qua nhân, Ngư tinh thảo, Hổ trượng, Hải phù thạch. Kèm Phế Thận âm hư thêm , Mạch môn, Thanh hao, Thuyền thoái, Ngọc hồ điệp. Kèm Phế Thận khí hư thêm Nam bắc Sa sâm, Bổ cốt chỉ, Tiên linh tỳ, Đan sâm, Giáng hương, Tử thạch anh.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Trong bài vị Tế tân rất nóng và có độc và phản với vị Lê lô. cần chú ý liều dùng, không gia quá nhiều, và không dùng chung với Lê lô
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Trong bài Đan sâm phản phản nhau với vị Lê lô, nên bài này không được gia vị Lê lô, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm.
  • Sa sâm phản nhau với vị Lê lô, nên bài này không được gia vị Lê lô, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm.
  • Vị thuốc ý dĩ kỵ thai khi dùng cần chú ý
  • Vị thuốc Can khương rất nóng nên kỵ thai, có thai dùng thận trọng
  • Vị thuốc Thuyền thoái làm cho dễ đẻ phụ nữ có thai không nên dùng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời