Bài thuốc vần O

Bài thuốc Ô Yết Tán

Bài thuốc Ô Yết Tán Nguyên bản bài thuốc Ấu Ấu Tu Tri. Lê Hữu Trác Trị mạn kinh, thổ tả không ngừng mà bên ngoài không có 8 chứng hậu căn bản. Vị thuốc: Bạch truật ……… 0,4g Chích thảo ……… 0,4g Nam tinh ……….. 0,4g Nhân sâm ……….0,4g Phục linh ……….. 0,4g Toàn yết ……… 7 con Xuyên…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần O

Bài thuốc Ô Yết Lục Quân Thang

Bài thuốc Ô Yết Lục Quân Thang Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị dương khí hư yếu, tỳ sưng, phế tổn, ít muốn ăn uống, chân tay mỏi yếu. Vị thuốc: Bạch truật ………….8g Bán hạ ………….. 4g Cam thảo ………….. 2g Nhân sâm …………. 8g Phục linh ………. 8g Toàn yết ………. 4g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần O

Bài thuốc Ô Xà Tán II

Bài thuốc Ô Xà Tán II Nguyên bản bài thuốc Thẩm Thị Tôn Sinh Thư. Thẩm Kim Ngao Trị đờm nhiều. Vị thuốc: Bạch phụ tử ……..20g Can khương ……..20g Ma hoàng ……….. 40g Ô xà …………… 24g phụ tử ………… 20g Thiên ma ………… 20g Xuyên khung …………….. 20g Xuyên ô ………….. 20g Yết tiêm …………..10g Tán bột. Ngày…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần O

Bài thuốc Ô Xà Tán

Bài thuốc Ô Xà Tán Nguyên bản bài thuốc Thái Bình Thánh Huệ Phương, Q.21. Vương Hoài Ẩn Trị đau nhức các khớp kèm có mủ, tay chân tê dại, mất cảm giác. Vị thuốc: Bạch tật lê ………. 40g Bạch tiễn bì …….. 40g Chi tử nhân …….. 40g Chỉ xác ……….. 40g Đan sâm …………. 40g Hoàng cầm…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần O

Bài thuốc Ô Xà Hoàn II

Bài thuốc Ô Xà Hoàn II Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị phụ nữ bị trúng phong, phá thương phong. Vị thuốc: Bạch cương tằm ………………20g Bạch phụ tử ……..40g Bán hạ …………20g Can yết ………. 20g Độc hoạt …………. 20g Ma hoàng ……….. 20g Ô xà nhục ……….. 40g Quế tâm …………. 20g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần O

Bài thuốc Ô Xà Hoàn

Bài thuốc Ô Xà Hoàn Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị chứng phong hủi. Vị thuốc: Bạch phụ tử ……..80g Cương tằm ……… 60g Hòe hoa ………… 320g Khổ sâm ……….. 400g Khương hoạt ……………… 60g Nhũ hương ……… 60g Ô xà …………… 80g phụ tử ………… 80g Thiên ma ………… 80g Toàn yết…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần O

Bài thuốc Ô Vừng Thang

Bài thuốc Ô Vừng Thang Nguyên bản bài thuốc Sổ Tay 540 Bài Thuốc Đông Y. Nguyễn Phu Bổ âm, nhuận trường, trị táo bón. Vị thuốc: Đào nhân ………… 50g Rau sam …………. 50g Sinh địa ………… 100g Trần bì ………..50g Vừng (mè) ………. 50g Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần O

Bài thuốc Ô Trầm Thang II

Bài thuốc Ô Trầm Thang II Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị kinh phong. Vị thuốc: Chích thảo ………….2g Mộc hương …………8g Nam tinh ……….8g Nhân sâm …………. 8g Thiên môn ………… 8g Toàn yết ………. 8g Trầm hương ……… 8g Xuyên ô …………8g Thêm Sinh khương, sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc:…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần O

Bài thuốc Ô Trầm Thang

Bài thuốc Ô Trầm Thang Nguyên bản bài thuốc Thái Bình Huệ Dân Hòa Tễ Cục Phương, Q.3. Trần Sư Văn Hành khí, tán hàn, điều trung, ích khí. Trị các chứng lãnh khí, lưng đau rút, ngực bụng đau. Vị thuốc: Chích thảo ………. 20g Nhân sâm ……….. 40g Thiên thai ô dược …………… 40g Trầm hương …….40g Thêm…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần O

Bài thuốc Ô Tô Hoàn

Bài thuốc Ô Tô Hoàn Nguyên bản bài thuốc Nghiệm Phương Tân Biên. Bào Tương Ngao Trị khi hành kinh bị ho. Vị thuốc: Bối mẫu ………… 160g Lai phục tử ……… 36g Tán bột, làm hoàn. Ngày uống 12 – 16g, lúc đói. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần O

Bài thuốc Ô Thư Kê Thang

Bài thuốc Ô Thư Kê Thang Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị có thai 1 tháng mà hay bị kinh sợ, lưng đau, bụng trướng, ra máu. Vị thuốc: A giao …………. 80g Bạch truật …….. 120g Cam thảo ………… 40g Mạch môn ………. 20g Ngô thù ……….50g Nhân sâm ……….. 12g Ô thư…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần O

Bài thuốc Ô Tê Hoàn II

Bài thuốc Ô Tê Hoàn II Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị mũi bị lở loét, có mụn nhọt. Vị thuốc: Bối mẫu ………….. 20g Chích thảo ………. 10g Đan sa ………… 30g Hoàng cầm ……… 10g Hồ hoàng liên …………….. 20g Linh dương giác ……………… 40g Mạch môn ………. 30g Ngưu hoàng ……..40g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần O

Bài thuốc Ô Tê Hoàn

Bài thuốc Ô Tê Hoàn Nguyên bản bài thuốc Thế Y Đắc Hiệu Phương. Ngụy Diệc Lâm Trị trẻ nhỏ bị chứng cam nhiệt, có giun, bụng to, tay chân yếu. Vị thuốc: Hắc khiên ngưu ……………… 80g Khổ luyện bì ……. 10g Lôi hoàn ………….. 10g Sử quân tử (nhục) ………….. 30g Thanh bì …………. 80g Sao khô, tán…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần O

Bài thuốc Ô Phục Thống Khí Thang

Bài thuốc Ô Phục Thống Khí Thang Nguyên bản bài thuốc Nghiệm Phương Tân Biên. Bào Tương Ngao Trị thất tình, lục dâm, sán khí. Vị thuốc: Bạch truật Cam thảo Đương quy Mộc hương Ô dược Phục linh Quất bì Sơn tra Thược dược Trạch tả Trư linh Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần O

Bài thuốc Ô Phong Quyết Minh Hoàn

Bài thuốc Ô Phong Quyết Minh Hoàn Nguyên bản bài thuốc Bí Truyền Nhãn Khoa Long Mộc Luận. Bảo Quang Đạo Nhân Trị chứng mã tỳ phong. Vị thuốc: Cát cánh …………. 80g Huyền sâm ………80g Phòng phong ……………… 80g Phục linh ………… 80g Sơn dược ………… 80g Sung úy tử ……….80g Tế tân ………… 20g Thảo quyết minh ………………

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần O

Bài thuốc Ôn Xung Thang

Bài thuốc Ôn Xung Thang Nguyên bản bài thuốc Y Học Trung Trung Tham Tây Lục, Q. Thượng. Trương Tích Thuần Bổ thận, ôn dương, noãn cung, tán hàn. Trị phụ nữ huyết hải bị hư hàn, không thể thụ thai. Vị thuốc: Bổ cốt chi (sao) ………………. 12g Đương quy thân ………………16g Hạch Đào nhân …………….. 8g Lộc giác…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần O

Bài thuốc Ôn Vị Thang II

Bài thuốc Ôn Vị Thang II Nguyên bản bài thuốc Sổ Tay 540 Bài Thuốc Đông Y. Nguyễn Phu Trị tiêu hóa bị rối loạn ăn không tiêu, bụng đầy. Vị thuốc: Cốc nha ………… 500g Hương phụ …….500g Ngải cứu …………..1kg Trần bì …………. 500g Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần O

Bài thuốc Ôn Vị Thang

Bài thuốc Ôn Vị Thang Nguyên bản bài thuốc Bị Cấp Thiên Kim Yếu Phương, Q.16. Tôn Tư Mạo Trị tỳ hàn, khí nghịch, bụng đầy trướng, ho, ăn uống không xuống. Vị thuốc: Cam thảo ………….. 4g Can khương ………. 4g Độc tiêu ………… 2g Đương quy ………… 4g Hậu phác ……….4g Nhân sâm …………. 4g phụ tử …………..…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần O

Bài thuốc Ôn Vị Lưu Hóa Pháp

Bài thuốc Ôn Vị Lưu Hóa Pháp Nguyên bản bài thuốc Tân Biên Trung Y Kinh Nghiệm Phương. Thẩm Trọng Khuê Trị lưng và thắt lưng đau, phong thấp đau nhức các khớp. Vị thuốc: Bạch thược (sao) ……………… 8g Cam thảo ………..3,2g Can khương ……………… 3,2g Địa hoàng (khô, sao) ……….16g Đỗ trọng ……….. 8g Hoài tất ………… 6g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần O

Bài thuốc Ôn Vị Hóa Đờm Hoàn

Bài thuốc Ôn Vị Hóa Đờm Hoàn Nguyên bản bài thuốc Ngự Dược Viện, Q.5. Hứa Quốc Trinh Ôn trung, hóa đờm. Trị hàn ẩm đình ở tỳ vị, ngực đầy, đờm dãi nhiều. Vị thuốc: Bạch truật ………. 60g Bán hạ …………90g Can khương ……..60g Duyên bì …………. 60g Tán bột. Lấy nước Gừng nấu hồ, làm viên to…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần O

Bài thuốc Ôn Vị Chỉ Thống

Bài thuốc Ôn Vị Chỉ Thống Nguyên bản bài thuốc Thiên Gia Diệu Phương, Q. Thượng. Lý Văn Lượng Ôn trung, tán hàn, lý khí, chỉ thống. Trị tỳ vị hư hàn, dạ dày viêm mạn tính. Vị thuốc: Bạch thược …………9g Bạch truật ………. 12g Bào khương ………. 5g Đinh hương ……….. 3g Đương quy ………… 9g Hồng táo…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần O

Bài thuốc Ôn Vị Bình Can Pháp

Bài thuốc Ôn Vị Bình Can Pháp Nguyên bản bài thuốc Tân Biên Trung Y Kinh Nghiệm Phương. Thẩm Trọng Khuê Trị nôn mửa, dạ dày đau (Can khí phạm vị). Vị thuốc: Bạch thược ……… 12g Bán hạ (chế) …….16g Can khương ………. 4g Đinh hương ……….. 4g Nhân sâm …………. 4g Thanh bì ………. 4g Sắc uống. Lưu…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần O

Bài thuốc Ôn Vị Ẩm II

Bài thuốc Ôn Vị Ẩm II Nguyên bản bài thuốc Ấu Ấu Tu Tri. Lê Hữu Trác Trị nôn mửa do hư hàn. Vị thuốc: Bạch truật ………. 20g Biển đậu ……….. 8g Chích thảo ………….4g Đương quy ………… 8g Nhân sâm ……….. 20g Tiêu khương …….12g Trần bì …………. 4g Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần O

Bài thuốc Ôn Vị Ẩm

Bài thuốc Ôn Vị Ẩm Nguyên bản bài thuốc Cảnh Nhạc Toàn Thư, Q.53. Trương Cảnh Nhạc Ôn trung, hòa vị. Trị tỳ vị hư hàn, nôn mửa, tiêu chảy, không muốn ăn uống, phụ nữ thai động không yên (dọa sảy thai). Vị thuốc: Bạch truật (sao) …………… 4-8g Biển đậu (sao) ………………8g Can khương (sao đen) ………. 4-8g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần O

Bài thuốc Ôn Vệ Thang

Bài thuốc Ôn Vệ Thang Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Ôn vệ khí. Vị thuốc: Bạch chỉ …………2g Chích thảo ………….2g Đương quy ………… 2g Hoàng bá ……….2g Hoàng kỳ ………….. 2g Hoàng liên ……… 1,2g Khương hoạt ………2g Mộc hương …….. 1,2g Nhân sâm …………. 2g Phòng phong …….. 2g Sài hồ …………….2g…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần O

Bài thuốc Ôn Vệ Bổ Huyết Thang

Bài thuốc Ôn Vệ Bổ Huyết Thang Nguyên bản bài thuốc Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Ôn vệ, bổ huyết. Vị thuốc: Bạch truật ……… 0,4g Cam thảo ……….. 1,2g Cát cánh ………… 1,2g Chích thảo ……… 1,2g Đào nhân ……… 3 hạt Địa cốt bì ……….. 1,2g Đinh hương ……………… 1 cái Đương quy ………… 2g Hoa…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần O

Bài thuốc Ôn Vận Trung Cung Pháp

Bài thuốc Ôn Vận Trung Cung Pháp Nguyên bản bài thuốc Tân Biên Trung Y Kinh Nghiệm Phương. Thẩm Trọng Khuê Trị tỳ dương hư yếu, ngoại cảm hàn tà, bụng đau, nôn mửa, tiêu chảy. Vị thuốc: Bán hạ (chế) …….12g Can khương ………. 6g Chích thảo ………….6g Đan sâm …………..16g Mộc hương …………8g Ô dược ……….. 12g Phục…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần O

Bài thuốc Ôn Tỳ Thang II

Bài thuốc Ôn Tỳ Thang II Nguyên bản bài thuốc Phổ Tế Bản Sự Phương. Hứa Thúc Vi Trị tiêu chảy, bụng đau. Vị thuốc: Cam thảo ………… 80g Can khương ……..80g Đại hoàng …………16g Hậu phác ………… 80g phụ tử ………… 80g Quế tâm …………. 80g Trộn đều. Mỗi lần dùng 40g, sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc:…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần O

Bài thuốc Ôn Tỳ Tán II

Bài thuốc Ôn Tỳ Tán II Nguyên bản bài thuốc Trương Thị Y Thông. Trương Thạch Ngoan Ôn trung, kiện tỳ, lý khí, hóa thấp. Trị trẻ nhỏ tỳ vị suy, bụng và hông sườn hư trướng, ăn uống không tiêu, mệt mỏi, không có sức, da thịt hao gầy. Vị thuốc: Bạch phục linh …………… 20g Bạch truật ……….…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần O

Bài thuốc Ôn Tỳ Tán

Bài thuốc Ôn Tỳ Tán Nguyên bản bài thuốc Lô Tín Kinh, Q. Thượng. Tiền Ất Ôn trung, tán hàn. Trị trẻ nhỏ tỳ vị hư hàn, thủy tả, ăn uống không tiêu. Vị thuốc: Bạch truật ………. 40g Cam thảo (nướng) …………. 20g Can khương ……..20g phụ tử ………… 20g Tán bột. Mỗi lần dùng 2g với nước cháo,…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần O

Bài thuốc Ôn Tỳ Hoàn

Bài thuốc Ôn Tỳ Hoàn Nguyên bản bài thuốc Thánh Tế Tổng Lục, Q.45. Triệu Cát Ôn tỳ, tán hàn. Trị tỳ khí lạnh, bụng sôi. Vị thuốc: Can khương (bào) ………….. 20g Cao lương khương ………….. 40g Hồ tiêu ……….. 20g phụ tử ………… 20g Tán bột. Trộn mật làm hoàn, to bằng hạt Ngô đồng lớn. Mỗi lần…

Tiếp tục đọc

Bài thuốc vần O

Bài thuốc Ôn Tỳ Đơn

Bài thuốc Ôn Tỳ Đơn Nguyên bản bài thuốc Tiểu Nhi Y Phương Diệu Tuyển. Trương Hoán Trị tỳ lạnh, mép lở do huyệt Liêm tuyền không thể thu rút gây ra bệnh. Vị thuốc: Bạch truật ………. 20g Bán hạ …………40g Can khương (sao) ………….. 20g Đinh hương …….. 40g Mộc hương ……… 40g Vỏ quýt xanh …………….. 20g…

Tiếp tục đọc