Đông y trị bệnh vần B

BẮP CH�N BẮP Đ�I SƯNG ĐAU

Chứngn�y l� biểu hiệnbắp đ�i hoặc bắp ch�n sưng đau. Thường gặp trong vi�m tắc tĩnh mạch

1.Thấp nhiệt

Bắp ch�n xưng trướng, xuất hiện những sợi mạch cứng rắn như chuỗi thừng v� sưng đau, thậm ch� nơi sưng đau n�ng r�t đỏ bừng, tiểu tiện v�ng, r�u v�ng nhớt l� do thấp nhiệt ngăn trở lạc mạch.

Ph�p: Thanh ho� thấp nhiệt, th�ng kinh hoạt huyết chỉ thống

Tĩnh mạch vi�m khẩu phục phương

Ngưu tất 15 Mộc qua 15 Xương truật 9
K� huyết đằng 30 � Dược 6 X�ch thược 15 Đ�o nh�n 9
Trạch tả 9 Trạch lan 30

Gia giảm: Bệnh thuộc thời kỳ cấp t�nh gia Ng�n hoa 30, Tử hoa địa đinh 15 hoặc Bồ c�ng anh 9g.

Sưng đau nhiều gia: Mộc th�ng 10g, hoặc tam lăng, Nga truật để tăng cường t�c dụng hoạt huyết h�o ứ.

Nếu đaunhiều gia: Huyền hồ, Anh t�c s�c.

Ki�m chứng kh� hư gia: Th�i tử s�m 30g, Ho�ng kỳ 15, Đương qui 15

2. Huyết ứ

Chi dưới sưng đau dữ dội, nơi đau biến m�u t�a tối, cứng rắn, lưỡi tối l� do huyết ứ ngăn trở đường lạc.

Ph�p: Hoạt huyết t�n ứ chỉ thống

Hoạt huyết t�n ứ phương (Triệu b�nh nam gs trung y y viện bắc kinh)

T� mộc 9-15 Bạch thược 9-15 Tam lăng 9-15
Trần b� 9-15 Mộc hương 3-9 X�ch thược 9-15 Hồng hoa 9-15
Nga truật 9-15 Quỉ tiễn vừ 15-30 q

3.Kh� hư huyết trệ

Huyết ứ tắc nghẽn đường lạc l�u ng�y, chứng trạng đau kh�ng nặng lắm nhưng chữa l�u ng�y kh�ng khỏi lại c� th�m triệu chứng nhưkh� hư, đoản hơi, hồi hộp mỏi mệt� l� do kh� hư huyết ứ ngăn trở đường lạc.

Ph�p: �ch kh� ho� ứ th�ng lạc chỉ thống

Phương: Tĩnh mạch vi�m phương số 1 (Trần thục trường ys cn trung y viện Bắc kinh)

Đương qui 230 X�ch thược 230 Một dược 90
T� mộc 150 Ho�ng kỳ 230 Địa long 150 Xuy�n khung 150
Nhũ hương 150 Hồng hoa 90 Uất kim 150

C�c vị tr�n chế th�nh dạng vi�n, mỗi vi�n nặng 0.3g mỗi lần uống 10 vi�n ng�y 2 lần

4.Huyết thuỷ c�u kết

Hai chi dưới sưng trướng, to như c�i th�ng, đau nhức, ấn v�o l�m s�u, sắc da tối trệ, tinh thần ủ dột, tiểu tiệnlượng �t, chất lưỡi ph� đại v� t�a tối, mạch trầm sắc, nếu l� phụ nữ th� thấy h�nh kinh lượng �t hoặc bế kinh, đ� l� do huyết v� thuỷ c�u kết ứ tắc ở chi dưới

Ph�p: Hoạt huyết lợi thuỷ ti�u thũng

Chu thị hạ chi ứ th�ng phương

Linh b� 80 Nga truật 15 Qui đầu 20
Uy linh ti�n 20 Mộc qua 40 � dĩ 80 B�o sơn gi�p 20
Đ�o nh�n 20 Vương bất lưu h�nh 30 Cam thảo 10

Sắc lấy nước uống n�ng

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Avatar of Cẩm Nang Thuốc Đông Y

Về Cẩm Nang Thuốc Đông Y

Cẩm Nang Chia Sẻ Đông Y - Luôn muốn cập nhật các kiến thức về Đông Y mới nhất, hữu ích nhất đến tất cả mọi người. Phòng và Trị bệnh từ Đông Y sẽ bền hơn và có sức khỏe tốt hơn rất nhiều. Hãy cùng có một cuộc sống xanh, sống khỏe.
Xem tất cả các bài viết của Cẩm Nang Thuốc Đông Y →

Trả lời