Bài thuốc vần G

Bài thuốc Giáng Chỉ Ích Can Thang

Bài thuốc Giáng Chỉ Ích Can Thang

Nguyên bản bài thuốc

Hiện Đại Trung Y Nội Khoa Học.

Trị mỡ máu cao, cholesterol cao.

Vị thuốc:

Trạch tả …….. 20–80g

Sinh thủ ô

Thảo quyết minh

Đơn sâm

Hoàng tinh đều …………. 15–20g

Sinh Sơn tra ……… 30g

Hổ trượng …………….. 12–15g

Hà diệp ………… 15g

Ngày 1 thang, uống trong 4 tháng, có tác dụng hạ mỡ.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời