Bài thuốc vần G

Bài thuốc Giải Độc Sơ Đậu Thang

Bài thuốc Giải Độc Sơ Đậu Thang

Nguyên bản bài thuốc

Chứng Trị Chuẩn Thằng.

Vương Khẳng Đường

Giải nhiệt, trừ độc, trị nhiệt độc, ban chẩn.

Vị thuốc:

Bạch chỉ

Đương quy

Hoàng cầm

Hoàng liên

Khương hoạt

Kinh giới

Liên kiều

Phòng phong

Sài hồ

Thử niêm tử

Thuyền thoái

Tử thảo

Xuyên khung

Lượng bằng nhau, sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Vị thuốc Thuyền thoái làm cho dễ đẻ phụ nữ có thai không nên dùng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời