Bài thuốc vần G

Bài thuốc Gia Bí Thiên Địa Tiễn I 2

Bài thuốc Gia Bí Thiên Địa Tiễn I 2

Nguyên bản bài thuốc

Chứng Nhân Mạch Trị, Q.2.

Tần Cảnh Minh

Trị nội thương, nấc, âm tinh bất túc, tướng hỏa bốc lên.

Vị thuốc:

Địa hoàng

Hoàng bá

Thiên môn

Trần bì

Tri mẫu

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời