Bài thuốc vần D

Bài thuốc Dưỡng Tạng Thang

Bài thuốc Dưỡng Tạng Thang

Nguyên bản bài thuốc:

 Ôn Bệnh Điều Biện

  Sinh địa 24 Mạch môn 20 24
Cam thảo 24 A giao 12 12    

 

Sau khi bị ôn nhiệt tà nhiệt còn ẩn náu, mình nóng mặt đỏ, lòng bàn tay chân nóng, miệng khô, lưỡi ráo, tinh thần mỏi mệt, lưỡi đỏ tươi, mạch hư đại

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm – không được dùng chung với Lê lô
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời