Bài thuốc vần D

Bài thuốc Dưỡng Tâm Thang IV

Bài thuốc Dưỡng Tâm Thang IV

Nguyên bản bài thuốc

Nữ Khoa.

Phó Thanh Chủ

Trị sinh xong tâm huyết không điều hòa làm tinh thần không yên.

Vị thuốc:

Bá tử nhân ………. 4g

Chích thảo ……. 1,6g

Đương quy ………. 4g

Mạch môn ……. 7,2g

Ngũ vị ……….10 hạt

Phục thần ……..3,2g

Viễn chí ……….. 3,2g

Xuyên khung ……. 3,2g

Sắc uống nóng.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời