Bài thuốc vần D

Bài thuốc Đương Quy Sinh Khương Dương Nhục Thang

Bài thuốc Đương Quy Sinh Khương Dương Nhục Thang

Nguyên bản bài thuốc

Kim Quỹ Yếu Lược, Q. Thượng.

Trương Trọng Cảnh

Dưỡng huyết, tán hàn. Trị sinh xong, bụng bị đau do doanh huyết không đủ, sán khí do hàn.

Vị thuốc:

Dương nhục ……64g

Đương quy ……..12g

Sinh khương …..20g

Sắc uống (ăn luôn cả bã) lúc còn âm ấm.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời