Bài thuốc vần D

Bài thuốc Dương Minh Nhị Diệu Hoàn

Bài thuốc Dương Minh Nhị Diệu Hoàn

Nguyên bản bài thuốc

Chứng Nhân Mạch Trị, Q.3.

Tần Cảnh Minh

Thanh nhiệt, táo thấp. Trị thấp nhiệt hạ chú gây nên chân đau, gối sưng, cước khí, chân yếu, ghẻ lở, đơn độc, bạch đới, lưng đau.

Vị thuốc:

Hoàng bá

Thương truật

Lượng bằng nhau.

Tán bột, trộn mật làm hoàn, to bằng hạt Ngô đồng lớn.

Ngày uống 12–16g.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời