Bài thuốc vần D

Bài thuốc Dưỡng Huyết Thanh Phế Thang

Bài thuốc Dưỡng Huyết Thanh Phế Thang

Nguyên bản bài thuốc

Trọng Lâu Ngọc Thược, Q. Thượng.

Trịnh Hoành Cương

Dưỡng âm, thanh Phế, giải độc. Trị bạch hầu.

Vị thuốc:

Bạc hà ………..2g

Bạch thược (sao) ………….4,8g

Bối mẫu (bỏ lõi) ………….. 3,2g

Cam thảo ………… 2g

Huyền sâm ……… 6g

Mạch môn ……. 4,8g

Mẫu Đơn bì ….. 4,8g

Sinh địa …………. 8g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm – không được dùng chung với Lê lô
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Huyền sâm phản nhau với vị Lê lô, nên bài này không được gia vị Lê lô, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm.
  • Bối mẫu phản vị Xuyên ô, Ô đầu, Phụ tử khi dùng chung có thể phát sinh phản ứng nguy hiểm cần chú ý
  • Vị thuốc Đơn bì kỵ thai khi dùng cần chú ý
  • Đang tiếp tục cập nhật

Hội Chứng Bệnh - Điều Trị Bệnh

Động tác giúp giảm di chứng ở đường hô hấp do hậu COVID 19

Trả lời