Bài thuốc vần D

Bài thuốc Dưỡng Huyết Tán Tà Thang

Bài thuốc Dưỡng Huyết Tán Tà Thang

Nguyên bản bài thuốc

Ngoại Cảm Thông Trị.

Lê Hữu Trác

Trị chứng khí hư, mồ hôi tự ra.

Vị thuốc:

Bạch thược ……….2g

Cam thảo (nướng) …………. 4g

Đương quy ………. 8g

Sài hồ ………….. 12g

Sinh khương ……..3 lát

Trần bì ………… 12g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bạch thược phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm – không được dùng chung với Lê lô
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
  • Đang tiếp tục cập nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *